KATECHEZA

Tabela chronologii biblijnej

Tabela obrazująca rozwój historii, dziejów osób o których wspomina Biblia. DATY WYDARZENIA BIBLIJNE 1750 przed n.e. Abraham przybywa do Ziemi Obiecanej 1700 Patriarcha Jakub 1650 Józef zostaje zarządcą Egiptu, Jakub wraz z synami przybywa do Egiptu 1250-1230 Wyjście pod wodzą… (Pokaż całość)

Skróty biblijne

Księgi Starego Testamentu L.p. Nazwa księgi Skrót księgi 1. Księga Rodzaju Rdz 2. Księga Wyjścia Wj 3. Księga Kapłańska Kpł 4. Księga Liczb Lb 5. Księga Powtórzonego Prawa Pwt 6. Księga Jozuego Joz 7. Księga Sędziów Sdz 8. Księga Rut… (Pokaż całość)