Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu – 17 .03.2019 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zwycięstwa Miłości nad grzechem. Ta ofiara Chrystusa uwalnia nas spod władzy złego ducha, jednoczy nas z Bogiem i daje zbawienie. By jednak móc w pełni skorzystać z owoców miłości Boga do człowieka, musimy się nawrócić i przemienić nasze życie. Wielki Post jest tym dobrym czasem, aby przez modlitwę, post i jałmużnę odpowiedzieć całym sercem na to Boże zaproszenie do przemiany.

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na ubezpieczenie Securitas i OC za kościół, kaplice, budynki parafialne, plac rekreacyjny, parkingi, cmentarz, oraz za cały teren należący do parafii.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.00 jest Godzina Miłosierdzia, w czasie której o godz. 16.30 będzie Droga Krzyżowa, a po niej Msza Św. wieczorna. Serdecznie zachęcamy by przez cały Wielki Post, w duchu pokuty uczestniczyć w Godzinie Miłosierdzia.

2. W niedzielę Droga Krzyżowa o godz. 14.30 a o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zaraz po Gorzkich Żalach Msza Św. popołudniowa.

3. Przez cały Wielki Post możemy składać do puszek w kościele tzw. Jałmużnę Postną, która jest jedną z form wynagrodzenia za popełnione przez nas grzechy.

4. Dzisiaj o godz. 11.00 Msza Św. w intencji Ks. Prałata z okazji imienin. Księdzu Prałatowi życzymy obfitości Bożych łask oraz szczególnej opieki Matki Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień życia.

5. Serdeczne życzenia składamy także siostrom ze Zgromadzenia Św. Józefa z racji święta patrona. Niech Św. Józef wyprasza Wam potrzebne łaski do pracy apostolskiej w naszej parafii.

6. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone dzisiaj na ubezpieczenie Securitas i OC za kościół, kaplice, budynki parafialne, plac rekreacyjny, parkingi, cmentarz, oraz za cały teren należący do parafii.

7. Ostatnia wichura właściwie z wszystkich grobów na cmentarzu pozrzucała wszystko, co na nich było. Bardzo prosimy, by będąc na cmentarzu uporządkować groby i teren wokół grobów.

8. Bóg zapłać także za ofiary złożone do puszek na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

9. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone przez rodziny na zaplanowane prace remontowe.
Ofiary złożyli:
– pewna rodzina z Zakliczyna – 200 zł.
– pewna rodzina z Zakliczyna – 400 zł. – Bóg zapłać

10. Wszystkie rodziny zapraszamy do składania na ten cel ofiar indywidualnych z podaniem imienia, nazwiska i adresu rodziny. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

11. Zgodnie ze zwyczajem istniejącym w naszej parafii, oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Parafialną Radę Duszpasterską dotyczącymi sprzątania kościoła, poszczególne rejony naszej parafii w okresie Wielkiego Postu składają ofiary na całoroczne sprzątanie kościoła środki czystości, materiały dekoracyjne i kwiaty do dekoracji na Święta i poszczególne okresy liturgiczne przez cały rok. Bardzo prosimy by w każdym rejonie parafii przeprowadzić tę zbiórkę. Listy zostały przygotowane wg. rejonów kolędowych, dlatego prosimy by rodziny od których w danym rejonie zawsze zaczyna się kolęda, zabrały te listy i posłały je po kolei do następnych domów. Rodziny z ostatnich domów przynoszą je do zakrystii lub do kancelarii.

12. W niedzielę 9 czerwca będziemy przeżywać Parafialne Spotkanie Rodzin na terenie rekreacyjnym przy plebani. Spotkanie to będzie miało charakter sportowy. Prosimy, by każda miejscowość powoli organizowała sobie drużynę do gry w siatkówkę plażową i w piłkę nożną.

13. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.

14. Zachęcamy do nabycia Gość Niedzielny, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów.

15. Na stolikach w kościele są także do nabycia baranki i paschaliki wielkanocne. Można je zabierać ze stolika składając ofiarę przynajmniej 5 zł. do otworu z napisem baranki, paschaliki.

16. Spotkanie DSM we wtorek o godz. 16.00 w salce katechetycznej

17. Spotkanie Modlitewnej Grupy Św. Józefa w środę o godz. 16.00 w domu sióstr.

18. Spotkanie Apostolskiej Grupy Młodzieżowej w sobotę po Mszy Św. wieczornej w salce katechetycznej.

19. Spotkanie młodzieży, która 6 kwietnia przystąpi do sakramentu bierzmowania będzie w czwartek o godz. 17.00 w kościele. Zapraszamy młodzież wraz
z rodzicami.

20. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 9.00 w kościele.

21. W minionym tygodniu dobył się pogrzeb + Janiny Łopatka z Zakliczyna. Za zmarłą + Janinę zostanie odprawionych 10 Mszy Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłą + Janinę i wszystkich naszych bliskich zmarłych módlmy się /Dobry Jezu …/3x.

22. Życzymy dobrej niedzieli przeżytej we wspólnocie rodziny. Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej zawierzmy nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy. Polećmy Solenizantów, gości, chorych, cierpiących, samotnych, wszystkich ofiarodawców, wszystkich wykonujących różne prace dla naszej parafii, polećmy dzieci przygotowujące się do I Komunii Św., kandydatów do bierzmowania a także parafian przeżywających rozłąkę z bliskimi i prośmy, byśmy zawsze byli blisko Boga i blisko siebie. Módlmy się też o to, byśmy dobrze przeżyli ten czas Wielkiego Postu. /Pod Twoją obronę./