Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocy  – 18.04.2021 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Biblijną, która ma nam uświadomić wartość Słowa Bożego w naszym życiu, oraz wzywa nas do głębszego poznania tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. A chyba w tym ostatnim czasie szczególnie wiele chce nam powiedzieć. Zechciejmy z uwagą słuchać Jego słów i sami chętnie sięgajmy po Księgę Pisma Świętego, by ją czytać zwłaszcza teraz w gronie rodziny. Niech będzie ona na naszym domowym ołtarzyku i czytajmy ją chętnie, może nawet przez chwilę każdego dnia.

Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na prowadzone inwestycje.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Uwzględniając wprowadzone przez władze państwowe limity pamiętajmy, że na 20 m2 powierzchni może znajdować się 1 osoba , kościele, może znajdować się jednocześnie 40 osób w odstępach 1.5 m jeden od drugiego. Aby nam ułatwić zachowanie limitów i odstępów na ławkach zostały położone książeczki o Miłosierdziu Bożym. One też wyznaczają limit i miejsce gdzie należy usiąść. Bardzo prosimy o respektowanie tych zasad. Na zewnątrz nie ma limitu osób lecz należy zachować odległość 1.5 m odległości od siebie nawzajem. Dookoła kościoła jest rozstawionych 45 ławek, więc zajmujmy miejsca na zewnątrz. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła mamy obowiązek noszenia maseczki.

2. Msze Św. w dzień powszedni odprawiane są o godz. 6.00; 6.30. Po południu o godz. 18.00 Msza Św.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

4. W piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 17.00. Istotą tej godziny jest wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, czytanie Dzienniczka Św. Siostry Faustyny i rozważanie jego treści w ciszy wobec Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie.

5. W piątek przeżywamy Uroczystość Św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, z tej racji nie obowiązuje w tym dniu abstynencja od pokarmów mięsnych.

6. W tym dniu o godz. 20.00 Adoracyjne uwielbienie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zapraszamy.

7. Przyszła niedziela to Dzień Modlitw o Powołania. Składka w tym dniu przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

8. W związku z tym, że powoli powinno się zrobić ciepło, a przed nami długi weekend majowy, dlatego przyszła niedziela obchodzona jest w Polsce jako Niedziela Kierowców. Z tej racji po wszystkich Mszach Św. będzie poświęcenie pojazdów, by wyprosić Boże błogosławieństwo dla kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Zaś ofiary zbierane na parkingach przy poświęceniu poszczególnych pojazdów przeznaczone będą dla misjonarzyw ramach akcji: „Podaruj i Ty polskim misjonarzom 1- grosz za każdy przejechany kilometr, za jazdę bez wypadków, jako Twoje podziękowanie za bezpieczne podróże”.

9. Sakrament bierzmowania będzie udzielony młodzieży naszej parafii w poniedziałek 26 kwietnia o godz. 18.00.

10. W czwartek, piątek i w sobotę o godz. 18.00 będzie triduum dla młodzieży klas VIII przed bierzmowaniem.

11. Spowiedź przed bierzmowaniem w piątek od godz. 17.00.

12. I Komunia Św. ze względu na obowiązujące limity będzie w kościele parafialnym 8 i 9 maja. Dzieci będą przystępować do I Komunii Św. klasami.
8 maja 
– o godz. 10.00 dzieci ze Stróż
– o godz. 12.00 dzieci z klasy III b w Zakliczynie
– o godz. 14.00 dzieci z Wróblowic

9 maja 
– o godz. 9.30 dzieci z klasy III a w Zakliczynie
– o godz. 11.00 dzieci z klasy III c w Zakliczynie

13. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień Waszego życia.

14. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę i za ofiary składane przez rodziny na prowadzone remonty.
Ofiarę złożyli:
– pewna rodzina z Lusławic – 500 zł.
– pewna rodzina z Wesołowa – 300 zł. Bóg zapłać.

15. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

16. Dziękujemy mieszkańcom wszystkich rejonów, które złożyły i przekazały ofiary na sprzątanie kościoła, kwiaty i całoroczne dekoracje kościoła. Pozostał jeszcze jeden rejon Wesołowa i jeden rejon z Zakliczyna z Wesołowem.

17. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

18. W minionym tygodniu odeszli do wieczności + Krzysztof Srebro, + Edward Wojtanowicz, + Tadeusz Karwala i + Eugeniusz Szulewski. Za + Krzysztofa zostaną doprawione 3 Msze Św. od uczestników pogrzebu; za + Edwarda zostanie odprawiona 1 Msza Św. od uczestników pogrzebu; za + Tadeusza zostaną odprawione … Msze Św. od uczestników pogrzebu; za + Eugeniusza zostaną odprawione … Msze Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłych + Krzysztofa, + Edwarda, + Tadeusza, + Eugeniusza i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. /Dobry Jezu …3x/.

19. Życzymy Wam dobrej niedzieli przeżytej w rodzinie. Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej powierzmy nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy i trudności. Powierzmy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców wszystkich Solenizantów, ofiarodawców, pracujących na rzecz naszego kościoła, a także parafian przebywających z dala od rodzin. Módlmy się za wszystkich zarażonych, chorych, starszych, samotnych, zarażonych wirusem. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. za młodzież, która niebawem przyjmie sakrament bierzmowania i prośmy Matkę Najświętszą, byśmy z każdym dniem naszego życia stawali się lepsi i byśmy w tym trudnym czasie umieli sobie nawzajem okazywać miłość i miłosierdzie. /Pod Twoją obronę./