Ogłoszenia

XXXIII Niedziela Zwykła –  18.11.2018 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Chrystus przyjdzie na końcu czasów jako sędzia, który dokona oceny naszego życia. Każdy z nas otrzymał od Boga  życie i od nas zależy co my z tym życiem zrobimy. Możemy je dobrze wykorzystać otwierając się na drugich i czyniąc dobro, ale  możemy je też zmarnować skupiając się tylko na sobie, na swoim egoizmie, tracąc możliwość rozwoju i zbawienia. Każda Eucharystia jest oczekiwaniem na chwalebny powrót Chrystusa, naszego Zbawiciela. W oczekiwaniu na powrót Chrystusa, już dzisiaj stańmy przed Nim w postawie pokory i skruchy, aby dostąpić Jego miłosierdzia, a przeżywając dzisiaj Światowy Dzień Ubogich i Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków, módlmy się o to byśmy także na naszych drogach umieli być miłosiernymi oraz byśmy umieli dzielić się miłością z ubogimi.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Modląc się w listopadzie za zmarłych pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy zginęli w wypadkach drogowych.

2. Po południu o godz. 15.30 Różaniec za zmarłych i wypominki, o godz. 16.00 Msza Św. wieczorna. Przez cały tydzień wypominki i Różaniec za zmarłych o godz. 16.30.

3. We wtorek wspominamy Św. Rafała Kalinowskiego i jest to także Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.

4. W czwartek wspominamy Św. Cecylię, patronkę organistów i wszystkich troszczących się o śpiew w kościele. Panu Czesławowi, panom organistom z kaplic, oraz Scholii Parafialnej składamy serdeczne podziękowanie za troskę o piękno śpiewu liturgicznego.

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. W tym dniu parafia nasza będzie przeżywać Wizytację Kanoniczną, której program już został przybliżony oraz jest umieszczony w gablotach i na stronie parafialnej.

6. Trzeba byśmy do tego wydarzenia przygotowali się duchowo. Dlatego serdecznie zapraszamy w piątek o godz. 16.00 na Godzinę Miłosierdzia podczas której będzie okazja do spowiedzi. Będziemy spowiadać od godz. 16.00.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone przez rodziny na zaplanowane prace remontowe.
Ofiarę złożyli:
– pewna rodzina ze Zdoni – 300 zł. – Bóg zapłać.

8. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

9. Serdeczne Bóg zapłać z ofiary złożone na utrzymanie porządku na cmentarzu. Ofiary złożyli mieszkańcy rejonu: Zakliczyn Grabina od p. Kusiaków do p. Boczek; Lusławice Ukraina; Lusławice od Wróblowic; Faściszowa od p. Pajor do p. Osysko; Stróże od p. Baców do p. Wolak. Bóg zapłać za ofiary i za przekazanie ich wraz z listami do kancelarii. Pozostały jeszcze tylko 2 rejon, które nie przekazały list do kancelarii parafialnej.

10. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, Różańcowej Pani Zakliczyńskiej.

11. Jest do nabycia Gość Niedzielny i kalendarze na 2019 r.

12. Wszystkich kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne do kościoła w czwartek o godz. 17.00.

13. Spotkanie Parafialnego Oddziału Caritas we wtorek po Mszy Św. wieczornej w kościele.

14. Spotkanie Grupy młodzieżowej w piątek po Mszy Św. wieczornej.

15. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Kazimiery Florkowskiej z Lusławic i + Tadeusza Kornasia ze Stróż. Za zmarłą + Kazimierę zostanie odprawionych 9 Mszy Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłych + Kazimierę, + Tadeusza i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Módlmy się za wszystkich, którzy oddali swoje życie ginąc w obronie Ojczyzny. /Dobry Jezu …/3x

16. Życzymy Wam miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny. Zawierzmy Różańcowej Pani Zakliczyńskiej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy, problemy i trudności. Módlmy się za ofiary wszystkich wypadków drogowych. Polećmy Solenizantów, gości, dzieci, młodzież, rodziców, ofiarodawców, pracujących na rzecz parafii a także parafian przeżywających rozłąkę ze swoimi bliskimi, niech ta wspólna modlitwa umacnia nas w pokonywaniu codziennych trudności. /Pod Twoją obronę./