Ogłoszenia

Niedziela Palmowa – 05.04.2020 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Chrystus jest naszym Zbawicielem i tylko w Nim jest nasze życie i nasze zmartwychwstanie. A zbawienia dostąpi ten, „kto pójdzie za Nim” i tak naprawdę, bezgranicznie zaufa Jezusowi, „bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę”. Zaufajmy więc Jezusowi w tym zwłaszcza teraz, w tym tak bardzo trudnym dla nas wszystkim czasie, powierzmy Mu nas samych, nasze rodziny, wszystkich chorych, cierpiących, starszych i samotnych. I prośmy Jezusa o łaskę ustania epidemii na całym świecie.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy, by w Wielką Środę wieczorem w naszych domach przeżyć rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o rytuał rodzinny, przygotowany na tę okazję, który znajdziemy na stronie internetowej naszej diecezji. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta nasza wspólna modlitwa pokutna, będzie ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

2. Postarajmy się w ciągu świętych dni Triduum Paschalnego być przy cierpiącym Jezusie, by razem z Nim przeżyć te ciężkie dla wszystkich chwile pozostania w domu, bez możliwości uczestniczenia w kościele. Niech na ten czas kościołem staną się nasze domy. Postarajmy się przyozdobić wszystkie krzyże przydrożne i krzyże w naszych domach.

3. Ponieważ w obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie przypominamy naukę Kościoła, że w chwili braku możliwości fizycznej obecności w kościele każdy wierzący powinien wzbudzić sobie akt żalu doskonałego połączony ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już tylko będzie możliwe po zakończeniu epidemii. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościele, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jest to możliwe w poniedziałek, wtorek i w środę od godz. 17.00 do 18.00. Przez cały ten czas musimy zachować rozporządzenie o zgromadzeniach, ograniczające ilość uczestników do 5 osób.

4. Przypominamy też o komunii Św. duchowej. Należy wzbudzić sobie akt żalu doskonałego i gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca.

5. Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza wszystkie obrzędy Wielkiego Tygodnia odbywają się w kościele bez udziału wiernych. /Całość Dekretu na stronie diecezji i naszej parafii./ Uczestniczymy w nich przez przekaz internetowy. Przyjmijmy wszystkie te obostrzenia w duchu wiary i głębokiej pokory łącząc je z cierpieniem Pana Jezusa, by wypłynęło z nich większe dobro pogłębienia naszej duchowości. Patrząc na to wszystko w duchu wiary zróbmy w każdym w domu ołtarzyk postawmy na nim krzyż, połóżmy Pismo Św. zapalmy świece i w takiej atmosferze domowego kościoła gromadźmy się całymi rodzinami by się wspólnie modlić korzystając z przekazu na żywo z naszego kościoła.

6. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18.00 odprawimy Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej. Przekaz z kościoła na żywo, przez internet.

7. W Wielki Piątek przeżywamy pamiątkę męki i śmierci Pana Jezusa. 17.30 Droga Krzyżowa, a o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Jest to szczególny dzień, w którym Jezus za każdego umiera na krzyżu. Przekaz z kościoła na żywo przez internet.

8. Pamiętajmy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Do abstynencji od pokarmów mięsnych Kościół zachęca także w Wielką Sobotę do wieczornej liturgii.

9. W Wielką Sobotę nie ma adoracji w kościele, nie ma też poświęcenia pokarmów. Jednak nie rezygnujmy z przygotowania pokarmów świątecznych, które w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego głowa rodziny pobłogosławi w domu przy śniadaniu wielkanocnym.

10. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpocznie się o godz. 19.00. Przekaz z kościoła na żywo przez internet.

11. W Niedzielę Wielkanocną Msze Św. o godz. 6.30; 8.15; 9.30; 11.00; i Msza Św. popołudniowa o godz. 16.00. Przekaz z kościoła na żywo przez internet.

12. W drugi dzień świąt, w Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. o godz. 6.30; 8.15; 9.30; 11.00 i Msza Św. wieczorna już od tego dnia we wszystkie niedziele i święta o godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 18.00. Przekaz z kościoła na żywo przez internet.

13. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień życia.

14. Serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom z rejonów: Zakliczyn ul. Spokojna; Zakliczyn u. Różana i Rynek; Zakliczyn ul. Jagielońska, Kościuszki i Korczyńskiego; Zakliczyn ul. Malczewskiego cała; Zakliczyn ul. Grabina domy przy DPJ i Zakpolu; Lusławice Szczypkówka; Lusławice Ukraina; Lusławice ul. Lwowska od p. Malinowskich; Lusławice od p. Kwiek Zalasińskiej do p. Kostrzewów; Wesołów Pogórze od p. Zawiszów do p. Żychowskich; Wesołów Pogórze od p. Wzorków do p. Zająców; Wesołów Pobrzeże od p. Żychowskich do p. Grzesickich; Wróblowice od p. Cudków do p. Ulaneckich za złożone ofiary na sprzątanie kościoła, kwiaty i całoroczne dekoracje kościoła.

15. Bóg zapłać też pewnej rodzinie ze Zdoni za ofiarę 500 zł. na zaplanowane prace remontowe. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

16. Przypominamy, że w każdą środę od godz. 8.00 do godz. 8.30 jest w naszym kościele krótka katecheza transmitowana na żywo przez internet, a skierowana do wszystkich dzieci i młodzieży przygotowująca do owocnego przeżycia świąt wielkanocnych oraz zachęcająca do osobistego pogłębiania swego życia religijnego w tych trudnych dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci czasach. Zachęcamy wszystkich by włączyli się w tę katechezę przez modlitwę i poświęcenie odrobiny czasu dla swojej duszy.

17. Życzymy Wam wszystkim spokojnej niedzieli we wspólnocie Waszych rodzin. Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej powierzamy wszystkie rodziny, wszystkie Wasze codzienne sprawy. Powierzmy wszystkich Solenizantów, chorych, cierpiących, samotnych, wszystkich ofiarodawców, wszystkich wykonujących bezinteresownie różne prace dla naszej parafii, powierzmy wszystkich przeżywających kwarantannę, wszystkich zarażonych w Polsce i na świecie. Prośmy o ustanie tej strasznej epidemii. Módlmy się też o łaskę owocnego przeżycia w naszych rodzinach tego świętego czasu Wielkiego Tygodnia. /Pod Twoją obronę./