Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu – 18.03.2018 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Bracia i Siostry, Rekolekcje mają nam uświadomić, że Jezus nikogo nie potępia, ale każdemu daje szansę i każdego chce obdarzyć przebaczeniem i miłosierdziem. W tym świętym czasie Rekolekcji Jezus przypomina nam, czym jest prawdziwe miłosierdzie, które łączy się z nawróceniem. Bóg zawsze patrzy na nasze serca i nasze dobre intencje – a nie na grzech. Dlatego otwórzmy się na Boże Miłosierdzie w czasie tych Świętych Rekolekcji i módlmy się o łaskę dobrej spowiedzi Św. dla całej naszej parafii.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. W imię Boże rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Serdecznie witamy wśród nas Ks. Rekolekcjonistę, Ks. Piotra Paska dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, który będzie się dzielił z nami Słowem Bożym. Posługę Ks. Rekolekcjonisty polecamy Matce Bożej Zakliczyńskiej.
/Program Rekolekcji./

2. Jutro po nabożeństwie dla chorych w kościele udamy się do chorych w domach. Prosimy by przysłać pojazdy na godz. 14.30, natomiast do chorych w Lusławicach na godz. 9.30.

3. Spowiedź w naszej parafii będzie we wtorek 20 marca od godz. 8.30 do godz. 12.00 z przerwą 10.00 – 10.30 i od godz. 14.00 do godz. 17.30 z przerwą 15.30 – 16.00.

4. Spowiedź w kaplicy w Stróżach i we Wróblowicach o godz. 10.30.

5. W tym dniu ze względu na dłuższy czas spowiedzi Msza Św. wieczorna w kościele o godz. 17.30.

6. Podczas rekolekcji na wszystkich Mszach Św. będą zbierane ofiary.

7. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30.

8. W piątek 23 marca o godz. 21.00 w kościele Msza Św., po której wyruszy z naszej parafii Ekstremalna Droga Krzyżowa.

9. W niedzielę Droga Krzyżowa o godz. 14.30, a o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Gorzkich Żalach Msza Św. popołudniowa.

10. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Uroczyste poświęcenie palm na Mszy Św. o godz. 9.30. Gromadzimy się na zewnątrz kościoła przy głównym wejściu, by po poświęceniu wyruszyć w procesji wokół kościoła. Zachęcamy do własnoręcznego wykonania palm domowym sposobem. Najwyższe i najładniejsze będą nagrodzone.

11. Na niedzielę Palmową organizowany jest wyjazd młodzieży do Tarnowa, na Diecezjalne Dni Młodych. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy kościele.

12. Przez cały Wielki Post możemy składać do puszek w kościele Jałmużnę Postną.

13. Nabywajmy też u Siostry w zakrystii paschaliki i baranki wielkanocne. Nabyte paschaliki przyniesiemy do kościoła w Wielką Sobotę na liturgię Wigilii Paschalnej

14.Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas prowadzi tzw. „Akcję Kilo” w sklepach oznaczonych specjalnymi plakatami.

15. Serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom rejon: Zakliczyn ul. Różana i Rynek; Zakliczyn ul. Piłsudskiego i dolna cz. Rynku; Zakliczyn ul. Malczewskiego, cz. Sobieskiego i Browarki; Zakliczyn ul. Spokojna; Zakliczyn ul. Polna, Tarnowska i oś. w stronę Lusławic; Zakliczyn ul. Spółdzielcza, Łukówka, Kopernika, Ogrodowa; Zakliczyn ul. Grabina domy k. DPJ i ZAKPOL-u; Wesołów koło drogi lewa strona od p. Drożdżów do p. Budzynów; Wesołów prawa strona od p. Świerczek w stronę Zakliczyna; Wesołów Pogórze od p. Wzorków do p. Zająców; Wesołów Pogórze od p. Zawiszów do p. Żychowskich; Wesołów Pobrzeże od p. Żychowskich do p. Jasnos; Wesołów Pobrzeże od p. Mazgajów do p. Franczyków; Lusławice od. p. Knapika do p. Kwieków; Lusławice od p. Kwiek-Zalasińskiej do p. Kostrzewów; Lusławice Szczypkówka; Wróblowice od p. Cudków do p. Ulaneckich; Wróblowice Wieś od p. Nosków do p. Niemców; Wróblowice od p. Kozów do p. Wieloszyńskich za złożone ofiary na sprzątanie kościoła, kwiaty i całoroczne dekoracje kościoła.

16. Składamy także serdeczne Bóg zapłać za ofiary indywidualne na prowadzone remonty przy kościele. Ofiary złożyli:
– pewna rodzina z Wesołowa – 300 zł. – Bóg zapłać

17. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

18. Serdeczne Bóg zapłać pewnej rodzinie z Grabiny za ofiarę 500 zł. oraz pewnej osobie z Wesołowa za ofiarę 1.000 zł. na ufundowanie relikwiarium na relikwie Św. S. Faustyny Kowalskiej. Uroczyste wprowadzenie Relikwii będzie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

19. Jutro Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Jest to dzień imienin Ks. Prałata. Księdzu Prałatowi życzymy obfitości Bożych łask oraz szczególnej opieki Matki Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień życia. Msza Św. w intencji Ks. Solenizanta będzie dzisiaj o godz.11.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz wyrażenia wdzięczności Ks. Prałatowi za jego posługę.

20. Również serdeczne życzenia składamy siostrom ze Zgromadzenia Św. Józefa. Niech Św. Józef wyprasza Wam potrzebne łaski do pracy apostolskiej w naszej parafii.

21. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień Waszego życia.

22. Jest do nabycia Gość Niedzielny a w nim wiele bardzo ciekawych artykułów. Zachęcamy do lektury.

23. Jak co roku, rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. będą mogli nabyć stroje liturgiczne dla swoich dzieci oraz buty i inne dodatki. Zapraszamy w najbliższą środę o godz. 18.00 do salki katechetycznej.

24. Spotkanie kantorek i dziewczynek chętnych do śpiewania w kościele w piątek po Mszy Św. wieczornej.

25. Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 9.00 w kościele.

26. Spotkanie młodzieżowej Grupy Apostolskiej w sobotę po Mszy Św. wieczornej.

27. W ubiegłą niedzielę odbył się pogrzeb + Jadwigi Wolak-Latkowskiej. Za + Jadwigę zostanie doprawionych 6 Mszy Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłą + Jadwigę i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. /Dobry Jezu/3x.

28. Życzymy Wam miłej niedzieli przeżywanej we wspólnocie rodziny i przyjaciół. Matce Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej zawierzmy nasze rodziny, Ks. Rekolekcjonistę, Solenizantów, gości, chorych, cierpiących, samotnych, wszystkich fundatorów i ofiarodawców, a także parafian przeżywających rozłąkę z bliskimi. Módlmy się o łaskę dobrej spowiedzi dla nas wszystkich. /Pod Twoją obronę./