Ogłoszenia

XXIV Niedziela Zwykła- 15.09.2019 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

„Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i wobec ciebie”, … z takimi słowami na ustach wrócił Syn Marnotrawny do Ojca, po roztrwonieniu całego Jego majątku. Z takimi samymi słowami na ustach stajemy przed Bogiem także my, bo i my
w codziennym życiu zbyt łatwo odchodzimy od Jezusa. Jakże łatwo zapominamy o Jego przykazaniach. Jakże łatwo zaniedbujemy nasze obowiązki. I jakże łatwo trwonimy dar łaski uświęcającej. Dopiero, kiedy życie powali nas na ziemię wołamy: „Panie ratuj nas”. A On cały czas na nas czeka i cały czas pragnie nas przytulić do swojego Ojcowskiego serca. Niech zatem ta Eucharystia będzie dla nas czasem zdecydowanego powrotu do Boga.

Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na pomoc Kościołowi w Kazachstanie, gdzie pracuje Ks. Robert Pyzik, który głosi nam dzisiaj Słowo Boże.

Ofiary składane do puszek przy kościele przeznaczone są na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Serdecznie witamy w naszej parafii Ks. Roberta, który przez cały dzień głosi nam słowo Boże i dzieli się z nami swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Kazachstanie.

2. Przeżywamy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też w Kościele Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego.

4. Serdecznie dziękujemy za trwanie przy Jezusie Eucharystycznym we wtorek, podczas całodniowej Adoracji Nieustannej.

5. W tym tygodniu przeżywamy w liturgii: w środę święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, a w sobotę święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dziś do puszek przy kościele przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone przez rodziny naszej parafii na zaplanowane prace remontowe w naszej parafii. Ofiarę złożyli:
– pewna rodzina z Lusławic – 500 zł. – Bóg zapłać.

8. Wszystkie rodziny zapraszamy do składania na ten cel ofiar indywidualnych z podaniem imienia, nazwiska i adresu rodziny. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”

9. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień życia.

10. Na stolikach w kościele jest do nabycia Gość Niedzielny. Zachęcamy do lektury.

11. W zakrystii można nabyć Kalendarz dla działkowiczów w formie książkowej w cenie 25 zł. oraz kalendarze ścienne na 2020 rok w cenie 5 zł.

12. Wszystkich członków Akcji Katolickiej zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 19.00 na plebani.

13. Spotkanie młodzieżowej Grupy Apostolskiej w sobotę o godz. 19.00 w salce katechetycznej.

14. Spotkanie aspirantów, ministrantów i wszystkich chętnych do Służby Bożej w sobotę o godz. 9.00 w kościele.

15. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania dla klas VII szkoły podstawowej w środę o godz. 18.00 w kościele. Podczas Mszy Św. kandydaci uroczyście wyrażą swoją wolę przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

16. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Powierzmy Różańcowej Pani Zakliczyńskiej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy. Polećmy wszystkich Solenizantów,  Ks. Roberta, drogich gości, dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców, wszystkich ofiarujących swoją pracę dla kościoła i parafii, polećmy wszystkich parafian, a zwłaszcza tych przebywających z dala od swych rodzin i prośmy, by nasza wspólna modlitwa dawała nam siłę do przezwyciężania wszystkich trudności. /Pod Twoją obronę./