Ogłoszenia

XV Niedziela Zwykła- 15.07.2018 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” Apostołowie posłuszni swemu Mistrzowi poszli i przynieśli obfity owoc. Również i my jesteśmy uczniami Jezusa i również każdego z nas posyła Jezus, byśmy słowem i przykładem naszego życia głosili współczesnemu światu Ewangelię. Pomyślmy, czy potrafimy czerpać prawdziwą radość z życia opartego na przykazaniach? Pomyślmy, czy czujemy się odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii w swojej rodzinie? Jakie są owoce naszego zaangażowania w życie religijne parafii?

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1.Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej wszystkich gości przybyłych na wakacyjny wypoczynek. Życzymy udanego pobytu w naszej parafii.

2. W Piątek o godz. 17.00 Godzina Miłosierdzia, a o godz. 18.00 Msza Św.

3. W sobotę o godz. 17.30 różaniec, a o godz. 18.00 Msza Św. Serdecznie zapraszamy.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

5. Bóg zapłać także za ofiary składane przez rodziny na prace remontowe przy kościele.
Ofiary złożyli:
– pewna rodzina z Wróblowic  – 200 zł.
– pewna rodzina z Lusławic – 200 zł. – Bóg zapłać.

6. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

7. Do końca lipca przyjmujemy zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. W sierpniu można się zapisać bezpośrednio u przewodnika grupy. Zachęcamy do udziału w tej formie rekolekcji w drodze.

8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na każdy dzień Waszego życia.

9. Jest do nabycia Gość Niedzielny, zachęcamy do lektury.

10. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Stanisława Bobra i + Czesława Sekuły z Lusławic. Za zmarłego + Stanisława zostanie odprawionych 9 Mszy Św. od uczestników pogrzebu; za zmarłego + Czesława zostanie odprawionych 10 Mszy Św. od uczestników pogrzebu. Zmarłych + Stanisława, + Czesława i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu /Dobry Jezu…3x/

11. Wszystkim Wam życzymy miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny. Różańcowej Pani Zakliczyńskiej zawierzmy nasze rodziny i wszystkie codzienne sprawy. Polećmy dzieci, młodzież, rodziców i ofiarodawców. Zawierzmy Solenizantów, gości, a także parafian przeżywających rozłąkę ze swoimi bliskimi. Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy z każdym dniem naszego życia stawali się lepszymi i bardziej otwartymi na siebie. /Pod Twoją obronę./