Ogłoszenia

XXXIII Niedziela Zwykła- 17.11.2019 r.
I. W p r o w a d z e n i e   d o   l i t u r g i i

Chrystus przyjdzie na końcu czasów jako sędzia, który dokona oceny naszego życia. Każdy z nas otrzymał od Boga  życie i od nas zależy co my z tym życiem zrobimy. Możemy je dobrze wykorzystać otwierając się na drugich i czyniąc dobro. Dzisiaj jest Światowy Dzień Ubogich. Otwórzmy dla nich nasze serca i dzielmy się z nimi miłością. W oczekiwaniu na powrót Chrystusa, już dzisiaj stańmy przed Nim w postawie pokory i czynionego dobra, aby dostąpić Jego miłosierdzia, a przeżywając także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków, módlmy się o to byśmy także na naszych drogach umieli być miłosiernymi oraz byśmy umieli dzielić się miłością z ubogimi.

II. I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

1. Dzisiaj z racji Światowego Dnia Ubogich przy kościele rozprowadzane są Chlebki Miłosierdzia, znak naszej solidarności u ubogimi na całym świecie Możemy je nabywać składając ofiarę przynajmniej 5 zł.

2. Przez cały ten tydzień w kościele są wystawione puszki, do których możemy składać ofiary na rzecz potrzebujących.

3. Przeżywając Dzień Pamięci o ofiarach Wypadków Drogowych módlmy się za tych wszystkich, którzy zginęli na naszych drogach.

4. Po południu o godz. 15.30 Różaniec za zmarłych i wypominki, o godz. 16.00 Msza Św. wieczorna. Przez cały tydzień wypominki i Różaniec za zmarłych o godz. 16.30.

5. Jutro wspominamy bł. Karolinę Kózkówną, patronkę Ruchu Czystych Serc.

6. W środę wspominamy Św. Rafała Kalinowskiego, a w piątek Św. Cecylię, patronkę organistów i wszystkich troszczących się o śpiew w kościele. Panu Czesławowi, panom organistom z kaplic Czesławowi, Andrzejowi i Scholii Parafialnej Św. Idziego, panu Tadeuszowi i Kapeli Św. Idziego, pani Anecie i najmłodszej scholii parafialnej rodzicom i wszystkim współpracującym z nimi składamy serdeczne podziękowanie za troskę o piękno śpiewu liturgicznego.

7. W piątek o godz. 16.00 Godzina Miłosierdzia i modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone przez rodziny na zaplanowane prace remontowe.
Ofiarę złożyli:
– pewna rodzina z Zakliczyna – 300 zł. – Bóg zapłać.

9. Wszystkich ofiarodawców polecamy dobremu Bogu w naszych codziennych modlitwach i wpisujemy do „Złotej Księgi Fundatorów i Ofiarodawców”.

10. Serdeczne Bóg zapłać z ofiary złożone na utrzymanie porządku na cmentarzu. Ofiary złożyli mieszkańcy rejonu: Zakliczyn ul. Mickiewicza w stronę Rynku. Bóg zapłać za ofiary i za przekazanie ich wraz z listami do kancelarii. Pozostały jeszcze tylko 2 rejony, z których nie wróciły listy.

11. Bóg zapłać mieszkańcom Wróblowic, za zbiórkę płodów ziemi dla Domu Księży Emerytów. Bóg zapłać za: 1400 kg zboża, 30 kg ziemniaków 20 kg kapusty i ofiarę 1361 zł. Zbiórkę przeprowadzili: p. Wioletta Osiecka, p. Agnieszka Łazarek, p. Józef Stasiowski i p. Jakub Osiecki. Bóg zapłać wszystkim za ofiary, a organizatorom za trud i poświęcenie swego czasu. Zachęcamy pozostałe rejony do podobnej aktywności.

12. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i jest to ostatnia niedziela roku kościelnego.

13. Ta Niedziela Chrystusa Króla powinna nam wszystkim uświadomić, że jako jedna rodzina boża jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, a w nieszczęściu i chorobie w sposób szczególny powinniśmy się wspierać. W przyszłą niedzielę będziemy mieć okazję by wesprzeć naszymi ofiarami pana Marka Słowińskiego, którego wszyscy dobrze znamy, a choroba uniemożliwiła mu jakiekolwiek poruszanie się oraz swobodny kontakt z bliskimi. Niech Chrystus Król otworzy nasze serca i je uwrażliwi, bo tak naprawdę każdy z nas może kiedyś się znaleźć w tak bardzo trudnej sytuacji, której nie będzie mógł sam udźwignąć. Dlatego w przyszłą niedzielę przy kościele panie z Parafialnego Oddziału Caritas przeprowadzą zbiórkę na pomoc w tej postępującej chorobie pana Marka.

14. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, Różańcowej Pani Zakliczyńskiej.

15. Spotkanie Grupy młodzieżowej w piątek po Mszy Św. wieczornej.

16. W poniedziałek 25 listopada w klasztorze, odbędzie się spotkanie dla udających się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Spotkanie o godz. 18.45 w salce duszpasterskiej w podwórzu klasztoru.

17. Życzymy Wam miłej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny.
Zawierzmy Różańcowej Pani Zakliczyńskiej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy, problemy i trudności. Módlmy się za ofiary wszystkich wypadków drogowych. Polećmy pana Marka, Solenizantów, gości, dzieci, młodzież, rodziców, ofiarodawców, pracujących na rzecz parafii a także parafian przeżywających rozłąkę ze swoimi bliskimi, niech ta wspólna modlitwa umacnia nas w pokonywaniu codziennych trudności. /Pod Twoją obronę./