Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Caritas im. św. brata Alberta  jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

OPIEKUN KOŁA – pani Marta Kwaśniewska- Kobylarczyk

ASYSTENT – ks. Stanisław Trela

Liczba członków SKC – ok. 30 osób

Akcje prowadzone przez SKC:

– coroczne spotkanie ze św. Mikołajem (specjalnie dla najmłodszego rodzeństwa uczniów szkoły, Szkolne Koło Caritas organizuje Mikołajki. Oprócz paczek od Mikołaja, dzieci maja możliwość uczestniczenia we wspólnych zabawach, konkursach z nagrodami. Przygotowywany jest dla nich i ich rodziców poczęstunek.

– Wigilia dla osób starszych i samotnych

– cykliczne akcje zbiórki żywności dla potrzebujących tzw. „Akcja Kilo” organizowane przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Żywność ta dzięki wolontariuszom trafia do rodzin, które najbardziej jej potrzebują.

– współorganizacja:

a) Gminnego Dnia Dziecka (przygotowanie konkursów i zabaw)

b) Integracyjnego Klubu Środowiskowego na terenie gminy Zakliczyn (pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym)

Wolontariat – członkowie SKC spotykają się z pensjonariuszami Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.