Dziewczęca Służba Maryjna

„Pozdrawiam Ciebie Matko Mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie Pani nadziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los i wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.”      / z hymnu DSM /

Hasłem DSM jest „Przez Maryję do Jezusa”.

Opiekunem Dziewczęcej Służby  Maryjnej w naszej parafii jest s. Klaudia Kawecka.  

Spotkania odbywają się w KAŻDY WTOREK O GODZ. 16 W SALCE PRZY PLEBANII. Opiekunem grupy jest s. Marcina.

Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.

„Maryjki” z naszej parafii maja za zadanie służby przy ołtarzu w danym wyznaczonym dniu posługi, odpustach i uroczystościach i świętach kościelnych nosząc udekorowane poduszki procesyjne oraz biorą udział w Rezurekcji.

Do ich obowiązków należy wiernie wypełniać „Pięć zadań Dziecka Maryi”:

– Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.

– Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość

– Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.

– Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.

– Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

– Przychodzić na każde spotkanie grupy. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

O Pani moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoja jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

Zachęcamy do zapisywania się do tej zaszczytnej posługi w szeregach Dziewczęcej Służby Maryi w naszej parafii!

Obecnie do Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii należą:

dsmSymbol graficzny DSM

Graficzne streszczenie działalności Dziewczęcej Służby Maryjnej zawiera logo, które jest umieszczane na dyplomach i może być noszony przez dziewczęta.

Oto jego opis:

Na niebieskim tle, ukazana jest stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa część łodyżki tworzy krzyż. Górna część z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa, może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi.