Pochówek na Cmentarzu Parafialnym w Zakliczynie, w sytuacji, gdy Nabożeństwo Żałobne jest w innym kościele

Pochówek na Cmentarzu Parafialnym w Zakliczynie, w sytuacji, gdy Nabożeństwo Żałobne jest w innym kościele

W sytuacji, kiedy pogrzeb odbywa się w Parafii Matki Bożej Anielskiej, lub innym kościele, ze względu na zamieszkiwanie osoby zmarłej na terenie w/w. parafii,  sprawy związane z ceremonią pogrzebu katolickiego załatwia się w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie, lub kancelarii parafii, gdzie będzie ceremonia pogrzebu katolickiego. Natomiast sprawy związane z pochowaniem na Cmentarzu Parafialnym załatwia się
w Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Idziego Opata, która jest Zarządcą Cmentarza.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

– Do Kancelarii Parafialnej parafii, która jest Zarządcą Cmentarza, należy przynieść oryginalny Akt  Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, w celu dokonania odpowiedniego zapisu w Księdze Cmentarnej.

– Należy przynieść także Kartę Zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. Nie zostawia się jej w kancelarii parafii w której załatwiamy sprawy związane z odprawieniem ceremonii pogrzebowych, lecz przynosimy ją do Kancelarii Parafii Św. Idziego Opata, która jest Zarządcą Cmentarza. Karta Zgonu musi pozostać w dokumentacji administratora Cmentarza. Karta Zgonu musi być dostarczona jeszcze przed pogrzebem. Bez zachowania tej procedury nie można pochować zwłok na cmentarzu.

Należy też wnieść odpowiednią opłatę za miejsce na cmentarzu, jeśli wykupujemy nowe,  natomiast jeśli mamy własny grób rodzinny, po upływie 20 lat od wykupu miejsca, wnosimy nową opłatę,  na kolejne 20 lat, w kwocie zależnej od tego, na ile osób jest grób, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Cmentarza Parafialnego.