Cmentarz Parafialny

Cmentarz Parafialny w Parafii Św. Idziego w Zakliczynie

Cmentarz, to miejsce grzebania zmarłych. Po kościele parafialnym, to drugie miejsce święte, nie tylko dlatego, że jest poświęcone specjalnym aktem, ale przede wszystkim dlatego, że na tym miejscu spoczywają i  oczekują na zmartwychwstanie nasi najbliżsi, nasi rodzice, dzieci, małżonkowie, dziadkowie i babcie, nasi sąsiedzi, nauczyciele i wychowawcy, kapłani, oraz ci, którzy poświęcili swoje życie dla nas, dla naszych rodzin, dla parafii, miasta i Ojczyzny.

Choć jest to miejsce spoczynku naszych zmarłych, to jednak jest to miejsce żywych, bo pamięć o nich żyje w naszych sercach, a stając nad ich grobami możemy spłacić dług wdzięczności, ofiarując za nich nasze modlitwy, odpusty i Msze Św.

Prawo przewiduje istnienie cmentarzy komunalnych i parafialnych. Cmentarz w Zakliczynie jest cmentarzem parafialnym, służącym grzebaniu zmarłych z parafii Św. Idziego Opata i z parafii Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie.

Parafianie, z obu parafii mogą sobie na tym cmentarzu wykupić miejsce pod grób, nagrobek, czy grobowiec rodzinny.

Wykupu dokonuje się w Kancelarii Parafii Św. Idziego Opata w Zakliczynie, ul. Mickiewicza 28, która jest uprawnionym Zarządcą Cmentarza Parafialnego.

Miejsce na Cmentarzu Parafialnym, podobnie jak na cmentarzu komunalnym wykupuje się na 20 lat.

Osoba, lub rodzina, która jest właścicielem grobu ma obowiązek po upływie 20 lat wnieść u Zarządcy odpowiednią opłatę za miejsce na cmentarzu w celu zapewnienia sobie kontynuacji prawa własności na kolejne 20 lat.

Statut Cmentarny wyraźnie stwierdza, że Zarządca, nie ma obowiązku przypominania o konieczności uregulowania tej opłaty. Troska o to spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która po upływie 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty za miejsce, nie przysługuje prawo roszczenia o przywrócenie posiadania miejsca grzebalnego.

Każda rodzina, z obu parafii powinna czuć się odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego porządku na grobie i wokół grobu, oraz na terenie całego cmentarza.

Na terenie cmentarza w Zakliczynie prowadzimy segregację śmieci, dlatego wrzucamy je do odpowiednich pojemników i koszy, a odpady organiczne na kompostownik.

W celu zapewnienia stałego i systematycznego  odbioru śmieci cmentarnych każda rodzina, z obu parafii składa u Sołtysa danej miejscowości ofiarę na utrzymanie porządku na terenie cmentarza, będącego własnością nas wszystkich.

Niech to święte miejsce będzie miejscem powagi i modlitwy, niech będzie miejscem rodzinnych spotkań ze zmarłymi bliskimi, niech będzie także miejscem kształtowania naszych odczuć estetycznych.

Zarząd Cmentarza