Pierwsza Komunia Święta

PIERWSZA SPOWIEDŹ I PIERWSZA KOMUNIA  ŚWIĘTA W PARAFII ŚW. IDZIEGO

1. Decyzją Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14. Marca 2012 r. dzieci przystępują do I Spowiedzi Św. i I Komunii Św. w parafiach według następujących zasad:

 • Dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat idą do I Komunii Św. w II klasie.
 • Dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 6 lat idą do I Komunii Św. w III klasie.

2. Należy pamiętać, że Sakrament Chrztu Św. jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, dającym prawo do przyjęcia kolejnych sakramentów, dlatego przed przystąpieniem dzieci do I Komunii Św. konieczne jest sprawdzenie przez Kapłana, czy wszystkie dzieci zostały ochrzczone. Dlatego rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii niż Parafia Św. Idziego Opata muszą dostarczyć Świadectwo Chrztu. Dotyczy to także dzieci zamieszkujących w Słonej, Bieśniku, i Kończyskach, gdyż z chwilą gdy powstała nowa parafia Matki Bożej Anielskiej Księgi Chrztu z tych miejscowości zostały przekazane do nowej parafii. Świadectwo chrztu dziecka należy dostarczyć do końca grudnia w roku w którym rozpoczęło się przygotowanie do I Komunii Św.

3. Uroczystość I Komunii Św. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego Opata w Zakliczynie zawsze jest w II niedzielę maja o godz. 11.00.

4. Uroczystość I Komunii Św. w kaplicach zawsze jest w I niedzielę maja:

 • w kaplicy we Wróblowicach o godz. 9.00
 • w kaplicy w Stróżach o godz. 11.00.

5. Przed Uroczystością I Komunii Św. wszystkie dzieci biorą udział w Nabożeństwie Pokutnym, w czasie którego przystępują do I Spowiedzi Św. Wskazane jest, aby razem z dziećmi przystąpili do Sakramentu Pokuty także rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i babcie, rodzice chrzestni i całe rodziny. W ten sposób jednoczymy się z Bogiem i ze sobą tworząc jedną rodziną dzieci Bożych.

 6. Przez cały rok staramy się wytworzyć w naszych domach atmosferę religijną pozwalającą dzieciom dobrze przeżyć te wyjątkowe wydarzenia religijne. Konieczna jest częsta i bardzo serdeczna rozmowa rodziców z dziećmi, na temat Sakramentu Pokuty, w którym Pan Jezus przebacza nam grzechy i na temat Eucharystii, w której Pan Jezus pragnie zamieszkać w naszych sercach. Niech te zagadnienia zdominują wszelkie rozmowy na temat I Komunii Św. a nie to kogo należy zaprosić i co należy kupić na prezent. Jedynym i najwspanialszym prezentem dla dzieci i ich rodzin niech będzie Pan Jezus, który przychodzi do serca dziecka. Uczyńmy wszystko, by w nim pozostał na zawsze.

 7. W parafii Św. Idziego Opata wszystkie dzieci przystępują do I Komunii Św. w jednakowych strojach liturgicznych. Na życzenie rodziców, istnieje możliwość dokonania jednoczesnego zakupu strojów i akcesoriów potrzebnych do ubrania dziecka do I Komunii Św.

 8. Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Św., w ramach dawania swoim dzieciom przykładu większego zaangażowania się w życie religijne własnej parafii, przygotowują i wykonują w porozumieniu z kapłanem szopkę na Święta Bożego Narodzenia – kaplicy bocznej.

 9. Przygotowanie dalsze:

 • Wszystkie dzieci i ich rodzice uczestniczą w spotkaniach formacyjno – modlitewnych w każdą I Środę miesiąca w kościele parafialnym w Zakliczynie.
 • Dzieci i rodzice biorą udział w Procesji Różańcowej z lampionami.
  U siostry w zakrystii można nabyć lampiony dla dzieci i rodziców.
 • Podczas comiesięcznych tematycznych spotkań formacyjnych dzieci otrzymują:
  – Wrzesień – spotkanie organizacyjne- Październik – różańce- Listopad – modlitwa za zmarłych z naszych rodzin- Grudzień – medaliki- Styczeń – wspólny śpiew kolęd przy szopce Pana Jezusa- Luty – świece

  – Marzec – nabożeństwo pokutne

  – Kwiecień – książeczki

  – Maj – zawierzenie dzieci Matce Bożej Zakliczyńskiej

10. Przygotowanie bliższe:

 • Po feriach zimowych odbywają się w szkole i w kościele specjalne katechezy z rodzicami w celu omówienia warunków dobrej spowiedzi.
 • Wszyscy rodzice i ich dzieci włączają się we wspólne przygotowanie i przeżycie uroczystości I Komunii Św. przez:
  – Katechezy ćwiczebne – próbna spowiedź w kościele- Przydział czynności dla dzieci – rozdanie tekstów- Przydział czynności dla rodziców – rozdanie tekstów- Próby śpiewu z dziećmi- Próby ustawienia w kościele z dziećmi i rodzicami
 • Biały Tydzień – Po I Komunii Św. wszystkie dzieci i ich rodzice biorą udział we wszystkich nabożeństwach Białego Tygodnia.
 • Spotkania tematyczne w Białym Tygodniu:- Wychowanie do trzeźwości- Wdzięczność rodzicom, nauczycielom i wychowawcom- Wdzięczność Kościołowi i Ojczyźnie- Modlitwa o powołania i w intencji misji – pomoc misjonarzom- Oddanie dzieci NSPJ

  – Oddanie dzieci pod opiekę Matki Bożej Zakliczyńskiej

   

11. Po Uroczystości I Komunii Św. wszystkie dzieci udają się na Pielgrzymkę Dziękczynną do wybranego sanktuarium. Wskazane jest, by razem z dziećmi pojechali również rodzice.

 12. Na Uroczystość I Komunii Św. rodzice mogą sobie wg uznania zamówić :

 • Jednego fotografa
 • Jedną kamerę
 • W czasie uroczystości nie wolno nikomu innemu robić zdjęć w kościele

13. Piękno ludzkiego serca gotowego przyjąć Jezusa w komunii św. wyraża się na zewnątrz w trosce o piękno świątyni, w której nasze dzieci przystępują do I Komunii Św. Dlatego wszyscy rodzice, solidarnie biorą udział w przygotowaniu kościoła do wspólnej uroczystości I Komunii Św. przez:

 • Sprzątanie kościoła wewnątrz
 • Sprzątanie otoczenia kościoła
 • Dekoracja placu kościelnego flagami
 • Przygotowanie dekoracji kościoła kwiatami

 14. Po I Komunii Św. dzieci biorą udział  w ważniejszych uroczystościach religijnych takich jak Boże Ciało, procesje w Oktawie Bożego Ciała i odpusty parafialne w I niedzielę września i w I niedzielę października w strojach pierwszokomunijnych.

15. Wszystkie dzieci w roku od przyjęcia I Komunii Św. odprawiają Dziewięć  Pierwszych Piątków miesiąca. Niech już troską rodziców, wynikającą z miłości do Boga i własnego dziecka będzie pamięć o tej praktyce, a przede wszystkim wspaniały przykład rodzinnej spowiedzi pierwszopiątkowej i przyjmowanie komunii św. wynagradzającej Sercu Bożemu za nasze grzechy i grzechy całego świata.

16.Rocznica I Komunii Św. w Parafii Św. Idziego w kościele parafialnym i w kaplicach jest zawsze w III niedzielę maja.

17. Nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje swoje życie, za przyjaciół swoich, mówi do nas Jezus Chrystus. On oddał swoje życie za nas. On umarł za nas na krzyżu. On każdego dnia daje się nam w komunii św. On pragnie przychodzić do naszych serc. Powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im” Spełnijmy więc wszyscy tę prośbę Jezusa i pomóżmy dzieciom naszej parafii spotkać się z Jezusem w Sakramencie Pokuty i w Sakramencie Eucharystii i bądźmy dla nich świadkami wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tak jak kiedyś dla nas takimi świadkami byli nasi rodzice i nasi bliscy.