Pogrzeb katolicki

Pogrzeb Katolicki w parafii Św. Idziego w Zakliczynie

Rzeczywistość śmierci dotyka każdego człowieka. Najpierw doświadczamy odejścia kogoś z naszych bliskich, a kiedyś trzeba będzie także samemu odejść z tego świata. Ponieważ pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła, dlatego przysługuje, zgodnie z normami Prawa Kanonicznego, tylko ludziom ochrzczonym, wierzącym i praktykującym.

Pogrzeb zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:
Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z księdzem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Dom Pogrzebowy i ustalamy zakres wykonywanych przez niego czynności.

– Do Kancelarii Parafialnej należy przynieść oryginalny Akt  Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wpisania odpowiednich adnotacji do Księgi Zmarłych i do Księgi Cmentarnej.

– Do Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Idziego Opata w Zakliczynie, która jest Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Zakliczynie przynosimy także Kartę Zgonu potwierdzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Jest to biały arkusz wydany przez USC zatytułowany: dla celów administracji cmentarza. Karta ta pozostaje w dokumentacji administratora cmentarza.

– Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść   Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Św. /Wiatyku/ przed śmiercią.

– Jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Św. Idziego Opata w Zakliczynie, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania /lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości/ zaświadczenia od kapłana /kapelana/, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Po ustaleniach w Kancelarii Parafialnej, należy dokonać stosownych uzgodnień z:

Grabarzem –  Pan Andrzej Kędzior, zam. Kończyska 13; tel. 600754168

Siostrą Zakrystianką  –  Dom Sióstr, ul. Mickiewicza 68; tel. 14 6653249

Organistą  –  Pan Czesław Malik, zam. Wola Stróska 15;   tel. 14 6655055

 

Wszystkie sprawy związane z wykupem, lub opłaceniem miejsca na Cmentarzu Parafialnym, oraz pochowaniem zwłok na Cmentarzu w Zakliczynie, załatwia się w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Idziego w Zakliczynie, która jest Zarządcą Cmentarza.

 

Pogrzeb w Parafii Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie

W sytuacji, kiedy pogrzeb odbywa się w Parafii Matki Bożej Anielskiej, ze względu na zamieszkiwanie osoby zmarłej na terenie w/w. parafii,  sprawy związane z ceremonią pogrzebu katolickiego załatwia się w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie, natomiast sprawy związane z pochowaniem na Cmentarzu Parafialnym załatwia się w Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Idziego Opata, która jest Zarządcą Cmentarza.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

– Do Kancelarii Parafialnej parafii, która jest Zarządcą Cmentarza, należy przynieść oryginalny Akt  Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, w celu dokonania odpowiedniego zapisu w Księdze Cmentarnej.

– Należy przynieść także Kartę Zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. Karta Zgonu pozostaje w dokumentacji Cmentarza.

Należy też wnieść odpowiednią opłatę za miejsce na cmentarzu, jeśli wykupujemy nowe,  natomiast jeśli mamy własny grób rodzinny, po upływie 20 lat od wykupu miejsca, wnosimy nową opłatę,  na kolejne 20 lat, w kwocie zależnej od tego, na ile osób jest grób, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Cmentarza Parafialnego.