Grupa Młodzieżowa

„Skoro człowiek jest podstawową i zarazem codzienną drogą Kościoła, zatem pozostaje sprawą zrozumiałą, iż Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu młodości jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości — również młodością Kościoła. Wszyscy patrzymy w Waszym kierunku, gdyż przez Was stale niejako na nowo stajemy się młodzi. Tak więc Wasza młodość nie jest tylko Waszą własnością osobistą czy pokoleniową — należy ona do całokształtu tej drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swym życiowym itinerarium, a zarazem jest jakimś szczególnym dobrem wszystkich. Jest dobrem samego człowieczeństwa. W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.”

bł. Jana Pawła II

My młodzi potrzebujemy siebie nawzajem, by wzrastać w wierze, w miłości, służbie, uczyć się przebaczać, znosić siebie, rezygnować z własnego „ja”.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej grupy zapraszamy w każdy piątek o godzinie 19.00 do salki przy plebanii na cotygodniowe spotkania. Opiekunem grupy jest ks. Marcin Gądek.