Dzieci Boże

„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac  jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”

Jan Paweł II

Opiekunem grupy jest ks. Rafał Dziedzic.  

Spotkania odbywają się w KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 16 W SALCE PRZY PLEBANII.