Grupa św. Józefa

Bóg powierzył św. Józefowi największy skarb, Jezusa i Niepokalaną Dziewicę Maryję. Modlitewna Grupa pod św. Józefa jest rodziną ludzi, którzy korzystając z możnego wstawiennictwa swego Patrona, polecają Mu nie tylko osobiste intencje, ale obejmują sprawy i ludzi, którzy są wpisani w misję, jaką św. Józef pełni wobec świata. 

Do Modlitewnej Grupy może należeć każdy katolik, bez względu na wiek, zawód, stan zdrowia, o ile jest gotów przyjąć zobowiązania zawarte w Statucie. Członkowie nie składają żadnych ślubów ani przyrzeczeń. Celem Modlitewnej Grupy Św. Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa. Członkowie Modlitewnych Grup Św. Józefa starają się w swoim życiu naśladować św. Józefa w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia, w umiłowaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej, w Jego życiu pracowitym, przenikniętym modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi. Słowem i przykładem rozwijają w swoim otoczeniu kult św. Józefa przez uroczyste obchodzenie świąt Józefowych, oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w każdą środę i w miesiącu marcu, a także codzienną modlitwę do św. Józefa. Złączeni więzią duchową ze Zgromadzeniem członkowie grup starają się poznać coraz bardziej włączyć w charyzmat i duchowość Zgromadzenia, przyjmują współodpowiedzialność za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań przez modlitwę, ofiarę oraz czynne zaangażowanie, a także uczestniczą w owocach modlitw i dóbr duchowych Zgromadzenia.