Zmarł śp. Ks. mgr lic. Józef Piszczek – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem św. Idziego Opata w Zakliczynie

W dniu 12 lutego 2022 roku zmarł śp. Ks. mgr lic. Józef Piszczek – emerytowany proboszcz parafii pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie. Wprowadzenie do kościoła parafialnego parafii pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie we wtorek (15 lutego) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie w środę (16 lutego) o godz. 14.00, a następnie ciało śp. Księdza Józefa zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. mgr lic. Józef Piszczek urodził się 3 listopada 1939 roku w Przyszowej, jako syn Stefana i Rozalii z domu Pawłowska. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1957 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Szczucin (od 31 lipca 1963 roku do 13 kwietnia 1965 roku) i Dębno (od 18 września 1968 roku do 15 czerwca 1969 roku). W latach 1965 – 1968 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1969 – 1979 był wicerektorem, a następnie w latach 1979 – 1991 rektorem Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach. Z dniem 16 stycznia 1991 roku objął urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Idziego Opata w Zakliczynie. Ponadto sprawował obowiązki dziekana dekanatu Zakliczyn i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Zakliczyn. Urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Idziego Opata w Zakliczynie pełnił do 13 sierpnia 2009 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1973 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w 1983 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2007 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie