Siostry św. Józefa

 „Wszechmogący użycz im sił,

by mogły spełniać swe posłannictwo

Gdy będziesz głodny

niech Cię nakarmią

Gdy będziesz spragniony

niech dadzą Ci pić.”

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa zostało założone 17.02.1884 przez św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana archidiecezji lwowskiej (ur. 1.11.1845 w Sanoku – zm. 1.01.1920 we Lwowie). Święty ks. Zygmunt, urzeczony rolą św. Józefa, jaką Bóg Mu wyznaczył, obrał Jego właśnie za Patrona Zgromadzenia, by jak On, Siostry kochały Jezusa i Maryję, a umocnione Jego przykładem i wstawiennictwem pochylały się nad wszelką biedą, którą tak często naznaczone jest ludzkie życie.

Dom Zakonny w Zakliczynie nad Dunajcem należy do prowincji Tarnowskiej, której patronem   jest Święty Józef – Opiekun Kościoła Świętego – potężny orędownik u Boga, naszego Pana. W duchu charyzmatu Założyciela siostry służą tym, którzy potrzebują miłości miłosiernej: ubogim materialnie i duchowo, chorym, ludziom starszym, niepełnosprawnym, młodzieży i dzieciom. Prowadzą także przedszkola, zakłady dla chorych fizycznie i umysłowo, dom dziecka, uczą katechezy. Wspólnota w Zakliczynie liczy pięć sióstr: s Benedetta – przełożona domu i dyrektorka przedszkola, s. Klaudia – katechetka, s. Tymoteusza – zakrystianka w Kościele św. Idziego, s. Gertruda oraz s. Angela – gotuje dzieciom z przedszkola i siostrom .