Duszpasterze

 Duszpasterstwo w parafii prowadzą księża diecezji tarnowskiej:

 

Ks. Proboszcz:
ks. mgr Paweł Mikulski                                      

ks_Pawel_Mikulski

 

 

 

 

 

 

 

 

WIKARIUSZE: 

ks. mgr Marcin Gądek

ks. mgr Arkadiusz Pisarczyk

ks. mgr Tomasz Wroński