Nabożeństwo 40 – godzinne 26 – 28 lutego 2017 r.

PORZĄDEK ADORACJI

I. Niedziela
6.30    Msza św. i adoracja
8.15    Msza św. i adoracja
9.30    Msza św. i adoracja
11.00  Msza św. i adoracja
12.00  Róże Ojców
13.00  ul. Spokojna, Mickiewicza i Kopernika
14.00  ul. Malczewskiego, Kościuszki i Korczyńskiego
15.00  ul. Różana, Rynek i Grabina
16.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

II. Poniedziałek
8.00    Msza św. i rozpoczęcie adoracji
9.00    Wesołów Wieś i Wesołów k. Drogi
10.00  Wesołów Pogórze
11.00  Wesołów Pobrzeże
12.00  Zdonia i Wola Stróska
13.00  Faściszowa
14.00  Stróże
15.00  ul. Spółdzielcza, Ogrodowa i Łukówka
16.00  Młodzież Gimnazjalna, Kandydaci do Sakramentu bierzmowania, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych
17.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

III. Wtorek
8.00    Msza św. i rozpoczęcie adoracji
9.00    Lusławice ul. Lwowska i Szczypkówka
10.00  Dzieci przedszkolne
11.00  Lusławice – pozostałe rejony
12.00  Wróblowice
13.00 Róże Matek, Grupa św. Józefa
14.00  ul. Piłsudzkiego, ul. Tarnowska, Polna
15.00  ul. Jagiellońska, Browarki, Sobieskiego, Róże Matek, Grupa Św. Józefa
16.00  Dzieci ze Szkół Podstawowych z całej parafii
17.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

WRÓBLOWICE i STRÓŻE

Niedziela
– godz.   8.30  Msza św. i adoracja – WRÓBLOWICE
 godz. 10.00  Msza św. i adoracja – STRÓŻE

* PRZEPUŚĆ, PANIE, PRZEPUŚĆ LUDOWI TWOJEMU *

Poświęć choć jedną godzinę Chrystusowi Eucharystycznemu w tych dniach.