Historia

Parafia Zakliczyn nad Dunajcem (fundacji benedyktynów tynieckich) powstała prawdopodobnie w XII wieku. Pierwsza wzmianka sięga 1326 roku. Przed 1596 rokiem powstała na terenie parafii szkoła, a w latach 1596 – 1754 istniał szpital.

Przełom XVI i XVII wieku, to czas bardzo ożywionej działalności arian na terenie parafii. W latach 1560 – 1664 istniał tu zbór ariański założony przez Stanisława Taszyckiego, drukarnia ariańska od 1575 – 1645 r. oraz wyższa szkoła ariańska założona około 1570 roku. Tutaj zmarł (3.III.1604 r.) i został pochowany Faust Socyn. W latach 1582 – 1591 odbyło się tu kilka synodów ariańskich.

Obecny kościół jest prawdopodobnie drugim, albo trzecim kościołem. Nosi imię św. Idziego, Opata klasztoru z Saint Gilles. Wojewoda sandomierski J. Tarło wybudował przed 1678 rokiem murowaną kaplicę p.w. św. Józefa. Są wzmianki, że jeszcze w 1754 r. istniała. Przyjmuje się, że prawdopodobnie jest to kaplica boczna obecnego kościoła, albo postawiona na jej miejscu.

Obecny kościół p.w. św. Idziego Opata, został wybudowany w latach 1736 – 1768. Wieżę odbudowano w latach dwudziestych XX wieku. Architektura kościoła i jego wystrój utrzymany jest w stylu barokowym. Starszą część kościoła stanowi kaplica od północnej strony, pochodząca z II poł. XVII w., w której znajduje się ołtarz wykonany z czarnego marmuru, przeniesiony z zamku melsztyńskiego.
Cały kościół i jego wystrój należy do wysokiej klasy zabytków okresu późnego baroku.

Kościół Parafialny dawniej:

63646869

Widok z wieży kościelnej dawniej i dziś:

61