Diecezjalne dziękczynienie za Sakrament Bierzmowania

Dnia 6 czerwca 2015 roku przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu odbyło się trzecie diecezjalne dziękczynienie za przyjęty sakrament bierzmowania. Uroczystość zorganizował Wydział Katechetyczny, któremu patronował biskup tarnowski Andrzej Jeż oraz burmistrz gminy i miasta Starego Sącza mgr Jacek Lelek. Organizatorzy zaprosili młodzież z klas trzecich gimnazjum wraz z duszpasterzami i katechetami oraz młodzież przeżywającą pierwszą rocznicę przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Programspotkania:
9.00 – przyjazd i zgłaszanie grup w recepcji ośrodka OPOKA
9.15 – koncert ewangelizacyjny
11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego
ok. 12.30 – posiłek dla wszystkich zapewniony przez Organizatorów
Po posiłku odbyła się wspólna zabawa połączona z „tańcami lednickimi”

Z naszej Parafii Św. Idziego, opata i Parafii Matki Bożej Anielskiej uczestniczyło 58 bierzmowanych i 4 opiekunów: Ks. Stanisław Kuczaj, Ks. Stanisław Trela, P. Anna Kura i P. Marta Drużkowska.

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij tutaj.