Uroczystość Odpustowa ku czci św. Idziego Opata

3 września 2023 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Św. Idziego Opata patrona naszej parafii. Sumę Odpustową odprawił ks. Marcin Gądek. W tym dniu dziękowaliśmy Panu Bogu za otrzymane w tym roku dary nieba. Podczas Sumy Odpustowej delegacje wiosek procesyjnie przyniosły do ołtarza swoje dary ofiarne.