Sprawozdanie na zakończenie roku 2020

SPRAWOZDANIE NA ZAKOŃCZENIE ZA ROKU  2020

Życie Sakramentalne:

I. Chrzty:
2020 r. 52 dzieci 30 dziewczynki
22 chłopców

2019 r. 74 dzieci 43 dziewczynki
31 chłopców

Wszystkich dzieci 52 – 14 dzieci z zagranicy i z poza parafii = 38 dzieci zostaje w parafii. To jest znacznie mniej niż w ubiegłym roku.

Miejscowość               liczba   dziewczynki    chłopcy

Zakliczyn                           4               2               2
Wesołów                          11               5               6
Stróże                               3               2               1
Wola Stróska                    7               6               1
Zdonia                              1               –                1
Faściszowa                       –               –               –
Lusławice                         7               5               2
Wróblowice                      5               2               3
Z za granicy:                  14               8               6

 

II. I Komunia Św.:
2020 r. 64 dzieci
2019 r. 38 dzieci

 

III. Bierzmowanie:
2020 r. 49 osób
2019 r. 119 osób

 

IV. Sakrament Małżeństwa:
2020 r. 15 par
2019 r. 21 par

 

V. Pogrzeby:
2020 r. 64 osoby/ z parafii 53 osoby
20 kobiet
33 mężczyzn
Z poza parafii 11 osób

2019 r. 37 osób
22 kobiety
15 mężczyzn

Miejscowość               liczba      kobiety    mężczyźni

Zakliczyn                         10            3                7
Wesołów                         10            2                 8
Stróże                             10            6                 4
Wola Stróska                    2            1                 1
Zdonia                              3            –                  3
Faściszowa                      3            2                 1
Lusławice                         9            3                 6
Wróblowice                      6            3                 3
Ext.                                 11            5                 6

W tym roku znowu 15 osób odeszło bez sakramentów Św.

 

VI. Przyrost naturalny:

W roku 2019 przyrost naturalny w parafii po odliczeniu ochrzczonych i zmarłych z poza parafii wynosił to 30 osób.

W tym roku jesteśmy na głębokim minusie. Po odliczeniu ochrzczonych i zmarłych z poza parafii, zmarły 53 osoby, a urodziło się tylko 38 dzieci to daje nam przyrost naturalny ujemny o 15 osób.

 

VII. Chorzy:

Chorzy 2020 r.
Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w domu 80 osób

Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w kościele 180 osób

Chorzy: 2019 r.
Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w domu 120 osób

Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w kościele 280 osób

 

VIII. Komunia Święta

Komunia Św. rozdana w 2020 r. 90.000

Komunia Św. rozdana w 2019 r. 130.000

Ze względu na epidemię i panujące obostrzenia i limity nie obliczamy ile rozdanej Komunii Św. przypada na statystycznego parafianina.

 

IX. Udział we Mszy Świętej
Podobnie z uczestnictwem we Mszy Św. Dziękujemy wszystkim, którzu uczestniczyli we Mszy Św. w kościele, oraz tym wszystkim, którzy łączyli się z nami przez internet.

X. Sprawy duszpasterskie:
1. W roku 2020 na miarę możliwości były odprawiane nabożeństwa w kościele parafialnym, w kościołach filialnych.
1. Katechezą są objęte wszystkie dzieci. We wszystkich szkołach na terenie parafii uczy 8 katechetów. Wszystkim katechetom i katechetkom składam serdeczne Bóg zapłać za ich ofiarną pracę.
2. Wszystkich Was zachęcamy w miarę możliwości do powrotu do uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta, bo na tym polu duszpasterstwa w związku z pandemią chyba teraz będziemy mieć bardzo dużo do nadrobienia. Bardzo się cieszymy, że rodzice przynoszą do kościoła swoje najmłodsze dzieci.

 

XI Cmentarz
Za utrzymanie porządku na cmentarzu odpowiedzialne są obydwie parafie, bo obydwie z niego korzystają. W tym toku z obydwu parafii było 94 pogrzeby. Z naszej parafii 64 pogrzeby, a z parafii MB Anielskiej 30 pogrzebów.
Nasza parafia złożyła na utrzymanie porządku na cmentarzu 45.070 zł.
Parafia MB Anielskiej złożyła 3.080 zł. Wszystkim, którzy złożyli ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Było to przeszło 950 rodzin.

W tej chwili naszym największym problemem są śmieci na cmentarzu, a właściwie ich ogrom. W tym roku wywieziono z cmentarza 376 m3 śmieci, a koszt ich wywozu przekroczył 84.000 zł. Wywieziono też kilkanaście przyczep kompostu. Obydwie parafie uzbierały 48.150 zł. Pozostałe pieniądze pochodzą z opłat za wykup miejsca na cmentarzu. Od nowego roku znów będzie drożej, bo przyszły warunki umowy na 2021 rok. Trzeba, żebyśmy wiedzieli, że cena śmieci z cmentarza jest taka sama jak cena za śmieci przemysłowe, firmowe, które firma wlicza sobie w koszty funkcjonowania. Parafia tego nie może zrobić.

Kochani to wszystko, co do tej pory zostało wykonane i to co zostało zaplanowane możliwe jest do spełnienia tylko i wyłącznie dzięki Waszemu zrozumieniu i dzięki Waszej dobroci i hojności. Dlatego za wszystkie ofiary dotychczas złożone z całego serca Wam dziękuję, i ufam, że Pan Bóg obficie Wam wynagrodzi Waszą ofiarność obfitością łask tu na ziemi i życiem wiecznym w niebie.