Spowiedź wielkopostna w naszej parafii!

Spowiedź w naszej parafii będzie we wtorek 24 marca. O godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Św.

Godziny spowiedzi:

8.30 – 12.00 – SPOWIEDŹ

10.00 – 10.30  – PRZERWA

14.00 – 17.00 – SPOWIEDŹ

15.30 – 16.00  – PRZERWA

Spowiedź w kaplicy w Stróżach i we Wróblowicach:

o godz. 10.30.

Chciejmy wszyscy skorzystać z daru Bożego przebaczenie i pozwólmy Jezusowi narodzić się w naszych sercach.