Patroni

Posiadamy  swoich patronów, którzy swoją modlitwą pomagają nam wiernie naśladować naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Każda z tych postaci żyła w nieco innych warunkach, ale wszystkie łączyła miłość do Boga i chęć służenia Mu całym swoim życiem. A zatem przyglądnijmy się im z bliska.