Nabożeństwo Czterdziestogodzinne 19 – 21 lutego 2023 r .

I. Niedziela 

6.30

Msza św. i adoracja

8.15

Msza św. i adoracja

9.30

Msza św. i adoracja

11.00

Msza św. i adoracja

12.00

Adoracja prywatna

13.00

ul. Spokojna, Mickiewicza i Kopernika

14.00

ul. Malczewskiego, Szkolna, Kościuszki i Korczyńskiego

15.00

ul. Różana, Rynek i Grabina, Łęg

16.00

Zakończenie adoracji i Msza św.

 

II. Poniedziałek

8.00

Msza św. i rozpoczęcie adoracji

9.00

Wesołów Wieś i Wesołów k. drogi1

10.00

Wesołów Pogórze

11.00

Wesołów Pobrzeże

12.00

Zdonia i Wola Stróska

13.00

Faściszowa

14.00

Stróże

15.00

ul. Spółdzielcza, Ogrodowa i Łukówka

16.00

Młodzież szkolna i przygotowująca  się do Sakramentu bierzmowania oraz młodzież szkół ponad podstawowych

17.00

Zakończenie adoracji i Msza św.

 

III. Wtorek

8.00

Msza św. i rozpoczęcie adoracji

9.00

Lusławice ul. Lwowska i Szczypkówka

10.00

Dzieci przedszkolne

11.00

Lusławice – pozostałe rejony

12.00

Wróblowice

13.00

ul. Piłsudskiego, ul. Tarnowska, Polna

14.00

ul. Jagiellońska, Browarki, Sobieskiego,

15.00

Róże Matek, Róże Ojców i Grupa Św. Józefa

16.00

Dzieci ze Szkół Podstawowych z całej parafii

17.00

Zakończenie adoracji i Msza św.

 

WRÓBLOWICE i STRÓŻE

Niedziela

– godz. 8.30 Msza św. i adoracja – WRÓBLOWICE
– godz. 10.00 Msza św. i adoracja – STRÓŻE

* PRZEPUŚĆ, PANIE, PRZEPUŚĆ LUDOWI TWOJEMU *

Poświęć choć jedną godzinę Chrystusowi Eucharystycznemu w tych dniach