Nabożeństwo 40 – godzinne 23 – 25 luty 2020r.

PORZĄDEK ADORACJI

I. Niedziela
6.30    Msza św. i adoracja
8.15    Msza św. i adoracja
9.30    Msza św. i adoracja
11.00  Msza św. i adoracja
12.00  Róże Ojców
13.00  ul. Spokojna, Mickiewicza i Kopernika
14.00  ul. Malczewskiego, Kościuszki i Korczyńskiego
15.00  ul. Różana, Rynek i Grabina
16.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

II. Poniedziałek
8.00    Msza św. i rozpoczęcie adoracji
9.00    Wesołów Wieś i Wesołów k. Drogi
10.00  Wesołów Pogórze
11.00  Wesołów Pobrzeże
12.00  Zdonia i Wola Stróska
13.00  Faściszowa
14.00  Stróże
15.00  ul. Spółdzielcza, Ogrodowa i Łukówka
16.00  Młodzież szkolna, Kandydaci do Sakramentu bierzmowania, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych
17.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

III. Wtorek
8.00    Msza św. i rozpoczęcie adoracji
9.00    Lusławice ul. Lwowska i Szczypkówka
10.00  Dzieci przedszkolne
11.00  Lusławice – pozostałe rejony
12.00  Wróblowice
13.00 Róże Matek, Grupa św. Józefa
14.00  ul. Piłsudzkiego, ul. Tarnowska, Polna
15.00  ul. Jagiellońska, Browarki, Sobieskiego
16.00  Dzieci ze Szkół Podstawowych z całej parafii
17.00  Msza św. i zakończenie adoracji

 

WRÓBLOWICE i STRÓŻE

Niedziela
– godz.   8.30  Msza św. i adoracja – WRÓBLOWICE
 godz. 10.00  Msza św. i adoracja – STRÓŻE

* PRZEPUŚĆ, PANIE, PRZEPUŚĆ LUDOWI TWOJEMU *

Poświęć choć jedną godzinę Chrystusowi Eucharystycznemu w tych dniach.