Księża pracujący wcześniej w parafii

Księgi parafialne wzmiankują pierwszego proboszcza na rok 1529. Ze względu na obszerność opracowania, zostali zamieszczeni na stronie proboszczowie z ostatniego stulecia, a wikariusze od roku 1989.

Proboszczowie:
1. Ks. Aleksander Grzegorz Sołtys (1903 – 1918)
2. Ks. Jan Jasiak (1918 – 1932)
3. Ks. Jan Karol Szczerbiński (1932 – 1944)
4. Ks. Jakub Dobrzański (1945 – 1964)
5. Ks. Edward Norek (1964 – 1991)
6. Ks. Józef Piszczek (1991 – 2009)
7. Ks. Paweł Mikulski (2009 –

 

Wikariusze:
1. Ks. Ryszard Rutkowski (1989 – 1992)
2. Ks. Andrzej Mikulski (1990 – 1991)
3. Ks. Józef Mularz (1990 – 1992)
4. Ks. Stanisław Wojtas (1991 – 1995)
5. Ks. Marek Mikulski (1992 – 1995)
6. Ks. Andrzej Piórek (1992 – 1996)
7. Ks. Wojciech Duplak (1995 – 2000)
8. Ks. Stanisław Stec (1996 – 2000)
9. Ks. Władysław Sobczyński (1996 – 2011)
10. Ks. Krzysztof Węgrzyn (2000 – 2007)
11. Ks. Wojciech Wolak (2000 – 2006)
12. Ks. Stanisław Stręk (2006 – 2011)
13. Ks. Janusz Pycia (2007 – 2010)
14. Ks. Wojciech Smoszna (2010 – 2013)
15. Ks. Stanisław Kuczaj (2011 – 2016)
16. Ks. Robert Pyzik (2011 – 2014)
17. Ks. Stanisław Trela (2013 – 2020)
18. Ks. Piotr Abram (2014 – 2017)
19. Ks. Mateusz Wójcik (2016 – 2017)
20. Ks. Wiesław Biedroń (2017 – 2022)
21. Ks. Rafał Dziedzic (2017 – 2021)
22. Ks. Krzysztof Migacz (2020 – 2023
23. Ks. Arkadiusz Pisarczyk (2021 –
24. Ks. Tomasz Wroński (2022 –
25. Ks. Marcin Gądek

 

Rezydenci:

1. ks. Prałat Józef Piszczek (2009 – 2022)