Drodzy Kapłani!

Drodzy kapłani !

Księże Proboszczu Pawle, Księże Krzysztofie, Księże Arkadiuszu, Księże Wiesławie i Księże Krzysztofie!

Dziękujem Wam  za posługę w różnych miejscach Kościoła: przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród grup i wspólnot parafialnych, pośród chorych, potrzebujących, przygotowujących się do małżeństwa. Dziękujemy Wam za serce w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, za to, że wnosicie w nasze życie Chrystusa. Jednocześnie życzymy Wam Drodzy Kapłani, aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań: siłami fizycznymi i duchowymi, światłem i mocą Swego Ducha.  Życzymy wielu wspierających Was serc, umysłów i rąk, życzliwości tych, którym posługujecie. Nasze serdeczne życzenia kierujemy także w stronę wszystkich kapłanów pochodzących z naszej Parafii, a także wszystkich, którzy pełnili kapłańską posługę w naszej parafii.

Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.

Wasi Parafianie