Drodzy Parafianie!

Drodzy parafianie!

Na mocy rozporządzenia władz państwowych z 25 marca br. w kościele obowiązuje limit osób biorących udział w nabożeństwie w wymiarze: 1 osoba na 20 m2, czyli 25 osób. Pozostając na zewnątrz kościoła również należy zachować bezpieczną odległość tj. 1.5 m. od innego uczestnika nabożeństwa. Przypominamy, że wszystkie osoby będące w kościele jak i na placu kościelnym mają bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Bardzo prosimy o bardzo rygorystyczne  stosowanie się do w/w wymagań, by bezwzględnie zachować prawo.  Informujemy, że wszyscy parafianie na czas trwania zagrożenia epidemią, objęci są dyspensą Biskupa Ordynariusza. Dlatego zarówno dla własnego bezpieczeństwa jak i bezpieczeństwa innych możemy uczestniczyć we Mszy Św. transmitowanej z kościoła przez internet, przyciskając na stronie parafialnej link z napisem „Msza Św. on – line”.

Ks. Proboszcz