Życie sakramentalne w roku 2015

Dziś, gdy kończymy kalendarzowy rok 2015, dziękujemy Panu Bogu za wszystkie łaski, przepraszamy za grzechy oraz polecamy się Opatrzności Bożej na dalsze dni naszego życia. Jest to dla nas odpowiednia chwila na zasadniczą refleksję i podsumowanie. Zastanówmy się o ile w minionym roku pogłębiło się w nas życie Boże?…Zróbmy też rachunek sumienia: – czego nie wykorzystaliśmy, aby zbliżyć się do Boga… I przeprośmy Boga za zmarnowane chwile i łaski. Dokonajmy bilansu naszych osiągnięć gospodarczych, a przede wszystkim naszego życia religijnego. Za wszelkie dobro podziękujmy Panu Bogu, a za grzech, słabości i zaniedbania przeprośmy Dobrego Boga.

I. Chrzty

2014 r. 64 dzieci 36 dziewczynek
28 chłopców
2015 r. 44 dzieci 25 dziewczynek
19 chłopców
7 dzieci – z poza parafii
Miejscowość Liczba Dziewczynki Chłopcy
Zakliczyn 8 4 4
Wesołów 12 5 7
Stróże 5 4 1
Wola Stróska 3 3
Zdonia 3 1 2
Faściszowa 2 2
Lusławice 6 3 3
Wróblowice 5 5
Ext. 7 5 2

II. I Komunia Św.

2014 r. 56 dzieci
2015 r. 43 dzieci
3 dzieci – z poza parafii

III. Bierzmowanie

2014 r. 75 osób
2015 r. 60 osób

IV. Sakrament Małżeństwa

2014 r. 20 par
2015 r. 19 par

V. Pogrzeby

2014 r. 43 osoby 17 kobiet
26 mężczyzn
2015 r. 41 osób 15 kobiet
26 mężczyzn
5 osób z poza parafii

Z ogólnej liczby zmarłych, 10 osób odeszło bez sakramentów Św.

Miejscowość Liczba Kobiety Mężczyźni
Zakliczyn 6 2 4
Wesołów 8 2 6
Stróże 5 2 3
Wola Stróska 3 1 2
Zdonia 2 1 1
Faściszowa 3 2 1
Lusławice 10 4 6
Wróblowice 4 1 3
Ext. 5 4 1

VI. Przyrost naturalny

2014 r. 22 osoby
2015 r. 3 osoby
Miejscowość Przyrost naturalny
Zakliczyn 2
Wesołów 4
Stróże
Wola Stróska
Zdonia 1
Faściszowa -1
Lusławice -4
Wróblowice 1
Ext. 2

VII. Chorzy

2014 r. Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w domu 127 osób
Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w kościele 300 osób
2015 r. Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w domu 141 osób
Spowiedź, Komunia Św. i Namaszczenie Chorych w kościele 340 osób

VIII. Komunia Święta rozdana

2014 r. 110 000
2015 r. 120 000

Parafia nasza liczy 4.400 wiernych. Na statystycznego parafianina przypada 27 Komunii Św. w roku.

Wydaje się, że jest to dość mało by mówić o bogatym życiu eucharystycznym w naszej parafii. W ubiegłym roku było 21 komunie na statystycznego parafianina.

IX. Udział we Mszy Świętej

Niestety nie najlepiej jest z frekwencją na niedzielnych i świątecznych Mszach Św. Na 4.400 wiernych należących do naszej parafii gdy było liczenie wiernych w parafii w 2014 r. we wszystkich Mszach Św. w kościele i w kaplicach razem wzięło udział 1981 osób. W roku 2015 było to 2068 osób.

2014 r. 2015 r.
Kościół Parafialny 1571 osób 1608 osób
Kaplica Wróblowice 151 osoby 160 osoby
Kaplica Stróże 203 osoby 244 osoby
DPJ 56 osób 56 osób

Parafia liczy 4.400 wiernych. We Mszach Św. w całej parafii wzięło udział 47 % wiernych.