Malowanie ogrodzenia przy kościele – zdjęcia!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w malowanie ogrodzenia przy naszym kościele.