Instytucje Watykańskie

Niektóre dokumenty Kongregacji watykańskich:

Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” (2004), – Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią,

Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami homoseksualnymi (2003), – Kongregacja Nauki Wiary,

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym (2002), – Kongregacja Nauki Wiary,

Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystania środków społecznego przekazu w promocji nauki wiary (1992), – Kongregacja Nauki Wiary,

Instrukcja „Donum vitae” (1987), – Kongregacja Nauki Wiary – o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania,

Deklaracja „Iura et bona” (1980), – Kongregacja Nauki Wiary – o eutanazji,

Deklaracja „Dominuj Iesus” (2000), – Kongregacja Nauki Wiary – o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła,

„Dar odpustu” (2000), – Penitencjaria Apostolska – informacje o możliwości zyskania odpustów,