Spowiedź świąteczna w parafii – 21.12.2018 r. Zapraszamy!

Spowiedź w naszej parafii będzie w piątek 21 grudnia.

Godziny spowiedzi:

8.30 – 12.00 – SPOWIEDŹ

10.00 – 10.30  – PRZERWA

14.30 – 18.00 – SPOWIEDŹ

16.00 – 16.30  – PRZERWA

 

Spowiedź w kaplicy w Stróżach i we Wróblowicach:

o godz. 10.30.

 

Chciejmy wszyscy skorzystać z daru Bożego przebaczenie i pozwólmy Jezusowi narodzić się w naszych sercach.