Przyjęcie nowych ministrantów!

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza Ksiądz Proboszcz włączył do grona ministrantów naszej parafii kolejnych pięciu chłopców. Życzymy im gorliwości i błogosławieństwa Bożego w służbie przy ołtarzu oraz dziękujemy rodzicom tych młodzieńców za zaangażowanie. Również w kaplicy we Wróblowicach powiększyło się grono ministrantów.