Aktualności

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w Parafii pw. Św. Idziego Opata w Zakliczynie I Spotkanie w Kancelarii Parafialnej: Należy osobiście uzgodnić termin  tego spotkania w kancelarii parafialnej, by w ten sposób uniknąć długiego oczekiwania. I Spotkanie powinno się odbyć przynajmniej … (Pokaż całość)

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

Chrzest Święty

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje łaskę uświęcającą i wprowadza nas do Kościoła. Jest jakby nowym narodzeniem, bo otrzymujemy od Boga nowe życie, życie Boże.