Aktualności

Skróty biblijne

Księgi Starego Testamentu L.p. Nazwa księgi Skrót księgi 1. Księga Rodzaju Rdz 2. Księga Wyjścia Wj 3. Księga Kapłańska Kpł 4. Księga Liczb Lb 5. Księga Powtórzonego Prawa Pwt 6. Księga Jozuego Joz 7. Księga Sędziów Sdz 8. Księga Rut… (Pokaż całość)

Media religijne

CZASOPISMA RELIGIJNE: „Gość niedzielny” – tygodnik „Niedziela” – tygodnik Przewodnik Rodzin Katolickich „Posłaniec Serca Jezusowego” – miesięcznik „List” – miesięcznik „Ruah” – magazyn muzyczny „Absolutnie Fantastyczne” – magazyn chrześcijrześcijański „Droga” – tygodnik młodzieży katolickiej „Miłujcie się” – dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty… (Pokaż całość)

Instytucje Watykańskie

Niektóre dokumenty Kongregacji watykańskich: Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” (2004), – Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami homoseksualnymi (2003), – Kongregacja… (Pokaż całość)