Odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej 2019

W naszej parafii św. Idziego Opata 6 października odbył się odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, połączony z peregrynacją relikwii i obrazu św. Jana Pawła II jako przygotowanie do obchodów jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej i 100 rocznicy urodzin wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Infułat dr Zdzisław Sadko, były proboszcz i kustosz Bazyliki św. Mikołaja w Bochni. W swojej homilii poruszał sprawę objawień Matki Bożej w Fatimie, Lasalet oraz w Gietrzwałdzie, miejscach gdzie Maryja zawsze powtarzała że trzeba odmawiać różaniec, który jest siłą i bronią w walce ze złem na dzisiejsze czasy. Kaznodzieja podkreślał iż modlitwa różańcowa pozwala wejść głębiej w tajemnicę Boga i Jego świata, pozwala lepiej zrozumieć dzisiejszego człowieka, który boryka się z problemami, trudnościami współczesnego świata. Przytaczając słowa z Ewangelii św. Łukasza wypowiedziane prze Matkę Bożą „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” życzył, aby były dla nas źródłem w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości oraz posłuszeństwa Słowu Bożemu. Suma odpustowa zakończyła się procesją Eucharystyczną do pięciu ołtarzy, w czasie której rozważano i medytowano tajemnice życia Jezusa i Jego Matki.

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij tutaj.

fot. Magdalena Mytnik