Liczenie wiernych 2021!

Kościół Parafialny pw. Św. Idziego Opata:

 

Godz.

Liczba obecnych w kościele

Liczba rozdanej Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

17.00  30  55 6 15
6.30 62 80 20 44
8.15 113 120 15 68
9.30 153 171 18 59
   11.00 185 248 21 72
16.00   76 116 20 49

RAZEM

619 790 100 307
RAZEM 1409 407

Kaplica pw. Św. Maksymiliana Kolbego we Wróblowicach:

 

Godz.

Liczba obecnych w kościele

Liczba rozdanej Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

8.30 63 85 13 31
RAZEM 148 44

Kaplica pw. Św. Jerzego w Stróżach:

 

Godz.

Liczba obecnych w kościele

Liczba rozdanej Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

10.00 69 105 15 32
RAZEM 174 47

 Dom Pogodnej Jesieni pw. Miłosierdzia Bożego:

 

Godz.

Liczba obecnych w kościele

Liczba rozdanej Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

9.30 30 44 20 30
RAZEM 74 50

Zestawienie uczestnictwa we Mszy Św. i przyjęcia Komunii Św. w całej parafii Św. Idziego w Zakliczynie

 

     Kościół / Kaplica

Liczba obecnych

Liczba rozdanej Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

   Kościół Parafialny 619 790   100 307
Kaplica Wróblowice 63 85 13 31
   Kaplica Stróże 69 105 15 32
   Dom Pogodnej Jesieni 30 44 20 30
   RAZEM 781 1024 148 400
   RAZEM 1805 548

Zakliczyn, 26.09.2021 r.