Święty Idzi rozsławia Zakliczyn!

Myślę, że wszystkim  znana jest Chrystusowa przypowieść o talentach. /Mt 25,14-30/. Pewien człowiek wybierając się w daleką podróż przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał dziesięć talentów, drugiemu pięć, a trzeciemu jeden i nakazał im pomnażać te talenty, by kiedy wróci mógł odebrać je z zyskiem. Służący, który otrzymał pięć talentów, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Trzeci sługa, który otrzymał jeden talent, zakopał go w ziemi i nic nie zyskał. Zmarnował własność swego pana. Pan Jezus kończy przypowieść słowami: „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma” /Mt 25, 29/.

Czy inaczej jest dzisiaj w naszym życiu? Każdy z nas otrzymał od Boga tak wiele talentów, tak wiele zdolności, byśmy z nich korzystali i je rozwijali ubogacając nimi samych siebie i innych. To tylko od nas zależy, co my z tymi Bożymi darami zrobimy.

Podobna w swej treści jest przypowieść o skarbie ukrytym w roli. /Mt 13, 44-46/. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę.

Czy nas, ludzi XXI wieku stać na taką postawę, by w swoim życiu  całkowicie postawić na Chrystusa, by całe swoje życie podporządkować temu, by tym życiem służyć Chrystusowi oraz w tym coraz bardziej zlaicyzowanym świecie głosić chwałę Boga, by w ten sposób inni mieli lepszy dostęp do Niego?

I choć codzienność pokazuje, że dzisiaj każdy myśli raczej o sobie i skupia się na swoich potrzebach, by mu niczego nie zabrakło, to jednak ciągle odnajdują się ludzie, którzy dla tego Skarbu jakim jest Bóg, są zdolni poświęcić wszystko. Swój talent, swój wolny czas, swoją ciężką pracę i swoją młodość. To właśnie są ci młodzi ludzie, którzy we wrześniu 2018 roku odpowiedzieli na moją inicjatywę, by w parafii Św. Idziego w Zakliczynie powstał zespół, który by gromadził młodych ludzi uczęszczających do pobliskiej Szkoły Muzycznej w Domosławicach, w Tarnowie, czy uczących się muzyki u pana Tadeusza Malika oraz młodych mających piękne głosy, którymi mogą chwalić Boga. Tak właśnie powstała Kapela Św. Idziego, która jest dumą naszej parafii i rozsławia jej imię po całej okolicy. Dyrektorem i Kapelmistrzem Kapeli św. Idziego w Zakliczynie jest wielki przyjaciel dzieci i młodzieży pan Tadeusz Malik. Na początku było to kilkanaście osób, ale po dwóch miesiącach od powstania Kapeli liczba chętnych do grania i śpiewania pomnażała się, tak jak w  tej Chrystusowej  przypowieści   o talentach i dzisiaj Kapela Św. Idziego liczy niemal 50 osób, które są w stanie poświęcić wszystko, są w stanie przyjechać z całej okolicy, by pięknym graniem i śpiewaniem chwalić Pana Boga i Jego Matkę. Pierwszy występ Kapeli Św. Idziego miał miejsce w Boże Narodzenie 2018 roku i od razu stał się wielkim wydarzeniem religijno-kulturalnym w Zakliczynie. Później były występy w całej okolicy po Gromnik i Tuchów, Wojnicz i Złotą, Paleśnicę i Filipowice. Za każdym razem ogromna radość, entuzjazm i owacje na stojąco. Czy można sobie wyobrazić dzisiaj lepszy sposób dotarcia z prawdą o Bożej miłości do każdego jak ten, który realizują nasze dzieci i młodzież wspierani przez rodziców tak bardzo zaangażowanych w proces powstania Kapeli Św. Idziego.

Kapela liczy niemal 50 osób i jest zespołem wielopokoleniowym.   Najmłodsi członkowie mają zaledwie cztery lata, a najstarsi przeszło siedemdziesiąt lat. Ewenementem kapeli jest to, że występują w niej jednocześnie dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie tworząc piękną i zgraną rodzinę. Około dwadzieścia osób z Kapeli gra na instrumentach takich jak:  skrzypce, wiolonczele, altówka, kontrabas, saksofony, flety, klarnety, ukulele, mandoliny, gitara, heligonki, akordeony, tamburyny, tonbloki i drewniane grzechotki. Najmłodsi instrumentaliści mają zaledwie cztery, pięć lat. Podobnie jest z wokalistami. Jednak cotygodniowe próby w salce katechetycznej spowodowały, że dzisiaj Kapela św. Idziego słynie z ogromnego wdzięku dziecięcego i ogromnej perfekcji w służbie Bogu piękną muzyką, śpiewem i wspaniałymi ludowymi strojami. W ten sposób ci młodzi ludzie nie zatrzymują otrzymanych od Boga talentów muzycznych dla siebie, lecz pomnażają je w służbie dla Boga  i dla mieszkańców ziemi zakliczyńskiej, której patronuje Św. Jan Paweł II, tak bardzo kochający się w pięknie ludowej muzyki i śpiewu.

Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie powiedział do młodych, by wstali ze swej kanapy i zrobili raban dla Boga. Dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie tworzący Kapelę Św. Idziego, przy parafii Św. Idziego w Zakliczynie, od samego początku istnienia Kapeli zapomnieli o swej kanapie, a całkowicie się poświęcili, by śpiewać dla Boga, by robić nieustanny raban dla Niego.

Tak było podczas koncertów z okazji Bożego Narodzenia, tak było podczas majowych koncertów ku czci Matki Bożej, tak było podczas koncertu podczas Pikniku Rodzinnego na parafialnym placu rekreacyjnym.

Tak było  6 stycznia 2020 roku podczas Zakliczyńskiego Orszaku Trzech Króli i tak było 2 lutego w Święto Matki Bożej Gromnicznej, kiedy to Kapela Św. Idziego, nawiązując do tradycji naszych praojców przeszła z kolędą ulicami Zakliczyna, by obwieścić całemu miastu, że Jezus przyszedł do każdego z nas, niezależnie od tego gdzie mieszkamy, niezależnie od tego kim jesteśmy. Wystarczy tylko otworzyć drzwi swojego domu, wystarczy tylko otworzyć swoje serce, by Jezus mógł się w nim narodzić. Orszak kolędniczy wyruszył z placu rekreacyjnego przy plebani i przeszedł ul. Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Jagiellońską oraz ul. Spokojną, by znów wrócić na plac rekreacyjny przy plebani i zakończyć kolędę uroczystym błogosławieństwem.

Myślę, że ta kolęda na ulicach naszego miasta stanie się już piękną tradycją wpisującą się w zimowy krajobraz naszego miasta.

Kapela Św. Idziego pomimo, że istnieje niespełna półtora roku, dysponuje  już bardzo bogatym repertuarem zarówno o tematyce religijnej, patriotycznej  jak i ludowej. Ten tak bogaty repertuar  spowodował, że na prośbę pana Burmistrza Dawida Chrobaka, Kapela Św. Idziego uświetniła swoją obecnością  uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Zakliczyn Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzejowi Dudzie 12 lutego 2020 r.  Kapela pomimo ogromnego zimna i wiatru trwała na zakliczyńskim Rynku od godz. 15.00, by po zakończeniu Sesji Rady Gminy, towarzyszyć swym pięknym śpiewem spotkaniu Pana Prezydenta z mieszkańcami miasta i gminy i dać w ten sposób wyraz swojego patriotyzmu. Ten piękny i gorący występ, płynący z kochających serc dzieci i młodzieży spowodował, że odczucie zimna dla wszystkich będących na zakliczyńskim rynku nie było aż tak dokuczliwe, a Pan Prezydent Andrzej Duda wypowiedział do Kapeli piękne słowa wdzięczności  i zrobił sobie z Kapelą Św. Idziego pamiątkowe zdjęcie.

Pamiętnym dniem w historii Kapeli Św. Idziego był dzień 16 lutego kiedy w godzinach wieczornych przybył do parafii Św. Idziego w Zakliczynie Ks. Biskup Ordynariusz naszej diecezji dr Andrzej Jeż z grupą kapłanów Diecezji Tarnowskiej, by modlić się w naszym kościele, przed Czcigodnym Obrazem Różańcowej Pani Zakliczyńskiej za całą diecezję, za wszystkich kapłanów, za wszystkie parafie, rodziny i każdego z nas. To właśnie wtedy Kapela Św. Idziego uświetniła to spotkanie Pasterza Diecezji z Matką Bożą Zakliczyńską pięknym śpiewem pieśni Maryjnych. W słowach skierowanych do Kapeli Św. Idziego i do rodziców, Ks. Biskup wyraził swój zachwyt dla tego, co zaprezentowała swym śpiewem i graniem Kapela by sławić Różańcową Panią zakliczyńską oraz podkreślił wartość wielopokoleniowości i zaangażowania całych rodzin w pracę tego zespołu.

Jako proboszcz parafii Św. Idziego jestem bardzo dumny z tego, że mamy taką Kapelę, która całym swym sercem głosi chwałę Matki Bożej Różańcowej Pani Zakliczyńskiej na całej ziemi zakliczyńskiej i poza jej granicami. Wyrażam ogromna wdzięczność dla dzieci i młodzieży, którzy mimo ogromu zajęć związanych z nauką w szkole oraz zajęciami w szkole muzycznej tak bardzo chętnie przyjeżdżają na próby w każdą sobotę i dają świadectwo, że dla tego Skarbu jakim jest Jezus Chrystus warto poświęcić wszystko, by rosła Jego chwała. Dziękuję Wam Młodzi.

Pragnę podziękować Wam Drodzy Rodzice, którzy pomimo wielu zajęć, które można by wykonać w sobotę przywozicie zwoje dzieci na próby i poświęcacie przynajmniej połowę tego dnia, by towarzyszyć swym dzieciom, oraz by włączyć się w śpiew i  granie na instrumentach. To właśnie dzięki Kapeli Św. Idziego odkryliście swoje talenty muzyczne i wokalne. Dziękuję Wam rodzice i dziadkowie.

Na koniec pragnę podziękować Panu Tadeuszowi Malikowi, który podjął się dzieła stworzenia Kapeli Św. Idziego, od samego początku ją prowadzi i wkłada całe swoje wrażliwe serce, by być wielkim Przyjacielem dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków i służy swoim talentem zupełnie bezinteresownie całej naszej parafii. Bóg zapłać Panie Tadeuszu.

Przypowieść o talentach kończy się stwierdzeniem, że kiedy pan powrócił zaczął się rozliczać ze swoimi sługami. Do tych, którzy jego majątek pomnożyli powiedział: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w  rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości swego pana”. /Mt 25,21/

Bądźmy więc wdzięczni za wszystkie dary, jakie nieustannie otrzymujemy od Boga. Te dary trzeba nie tylko umieć przyjmować, ale także je wykorzystywać, pomnażać i dzielić się nimi z innymi. Bóg zapłać Wam wszystkim, którzy jesteście obdarowani przez Boga tak wieloma talentami, za to, że nie zatrzymaliście tych darów dla siebie, lecz dzielicie się nimi z nami tworząc tę niesamowitą Kapelę Św. Idziego w Zakliczynie.

Ks. Paweł Mikulski