Drodzy Parafianie!

W tych trudnych dla nas wszystkich dniach pragnę Wam życzyć pokoju w sercach i zapewnić Was, że każdego dnia jesteśmy z Wami. W codziennej modlitwie łączymy się z każdą rodziną naszej parafii i każdym z osobna. Pamiętamy też o wszystkich chorych, samotnych i starszych oraz o tych, którzy przeżywają rozłąkę z bliskimi będącymi poza granicami. Modlimy się za Was w każdej Mszy Św. i modlitwy różańcowej odmawianej przez kapłanów o godz. 20.30. Zachęcamy do wspólnej modlitwy z nami w Waszych domach.

Mając na uwadze zalecenia wynikające z wprowadzenia w naszej Ojczyźnie stanu epidemicznego zwracam się z prośbą, byście do jego odwołania pozostali w  domach i trwali na modlitwie w  rodzinach. To właśnie Wasze domy na ten czas stają się Kościołem, a Wy Drodzy Rodzice jesteście kapłanami tych rodzinnych Kościołów. W ten sposób zachowujemy przepisy prawa o zgromadzeniach religijnych nie przekraczających więcej niż 50 osób. Za przestrzeganie tego prawa z całego serca  dziękujemy.

Równocześnie informujemy, że dzięki życzliwości miejscowej firmy KM-NET została uruchomiona na kanale YouTube transmisja na żywo wszystkich Mszy Św. odprawianych w naszym kościele. Zachęcamy więc do łączenia się w modlitwie z kościołem parafialnym. Msze Św. niedzielne odprawiane są o godz.: 6.30; 8.15; 9.30; 11.00; 16.00. Msze Św. w dzień powszedni odprawiane są o godz.: 6.00; 6.30 17.00. Aby włączyć transmisję na żywo proszę użyć linku: https://www.youtube.com/watch?v=e0VhcRfc81c

Równocześnie informujemy, że zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza – zawieszone zostało wspólne celebrowanie nabożeństw: Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne. Biskup Tarnowski, uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęca do indywidualnego i rodzinnego odprawiania ich w domach.

Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w kościele w ciągu dnia oraz do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 16.30 w kościele nie przekraczając dozwolonej liczby 50 osób jednocześnie. Podczas Adoracji będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi św.

W tej tak trudnej dla wszystkich chwili, zaufajmy Panu Bogu, zaufajmy Jego miłości. Z ufnością powierzmy Mu nasze rodziny, nas samych i tych, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach na modlitwie w łączności z cierpiącym Jezusem Chrystusem. Z serca Wam błogosławimy.

Ks. Proboszcz i Duszpasterze